• Somogy Megyei Önkormányzat
  • Cím: 7400 Kaposvár, Fő u. 10.
  • Telefon: +36 (82) 898-246
  • E-mail: hivatal@som-onkorm.hu
Megyeháza Kaposvár Fő utcáján

Megyeháza Kaposvár Fő utcáján

TOP-2.1.3-15-SO1-2016-00009

2020.jpg

BELVÍZVÉDELMI RENDSZEREK
KORSZERŰSÍTÉSE
BALATONMÁRIAFÜRDŐN


Kedvezményezett neve: Balatonmáriafürdő Község Önkormányzata
Projekt címe: Belvízvédelmi rendszerek korszerűsítése Balatonmáriafürdőn
Projekt azonosító száma: TOP-2.1.3-15-SO1-2016-00009
Támogatás összege: 312.064.991 Ft
Támogatás mértéke: 100%
Tervezett befejezési dátum: 2019. április 30.

A PROJEKT BEMUTATÁSA:
Balatonmáriafürdő Község Önkormányzata 2017. június 7. napi hatállyal Támogatási Szerződést kötött a Nemzetgazdasági Minisztérium Regionális Fejlesztési Operatív Programok Irányító Hatóságával a település csapadékvíz-elvezetés fejlesztésének megvalósulása érdekében.

A beruházás teljes összege bruttó 312.064.991 Ft, melynek 100%-a vissza nem térítendő támogatási összeg. A projekt célja, hogy a település csapadékvíz elöntéssel veszélyeztetett területein megoldást nyerjen a befogadóig történő vízlevezetés, és ez által megszűnjenek az előző évekhez hasonló katasztrófa helyzetek, illetve a teljes településen a belvíz által okozott károk megelőzésre kerüljenek. A projekt szükségessége: A korábban kiépített gyűjtőhálózat a külterületről érkező és a belterületre hullott csapadékot összegyűjti, azonban a továbbvezetés a projektben szereplő szakaszokon nem biztosított. Szakmai szempontból indokolt e szakaszok rendezése, hiszen azok a koncentráltan érkező vizeket károkozás nélkül nem tudják elvezetni. A mértékadó vízhozamra való kiépítéssel a feliszapolódás mértéke, a kiöntés veszélye csökkenthető, a mellékárkok csatlakozása biztosítható, így a mellékárkok feliszapolódása, ezzel egyben a fenntartási költsége is csökkenthető. Balatonmáriafürdő fekvéséből adódik, hogy a mélyebben fekvő területeken magas a talajvíz szintje. A Balaton, siófoki vízmércén mért 110 cmes vízmagassága alapvető idegenforgalmi érdek, ennek velejárója azonban a magasabb talajvíz, amely csapadékosabb években problémát jelent. Emiatt nagy hangsúlyt kell fektetni a felszíni vízelvezetés megoldására. Rendszeresen tisztítani kell az utcai vízelvezető árkokat. A belterületek csapadékvíz-elvezetése akkor megoldott, ha a külterületek vízrendezése is megfelelő, hiszen a nagycsapadékos időszakokban a magasabban fekvő külterületekről befolyó víz okoz jelentős problémát. Ezért indokolt az elöntésekkel veszélyeztetett területek vízelvezető rendszerének felülvizsgálata és megfelelő kiépítése.
Meg kell akadályozni a települést D-É irányban keresztülszelő árok (Nyugati-övcsatorna, Jancsi-árok) medrének elszennyeződését is. A felszíni vízelvezetéssel nem rendelkező utcákban ki kell építeni a vízelvezető árokrendszert. A hirtelen lezúduló, nagy mennyiségű és el nem vezetett csapadék okoz elöntéseket és ezen keresztül károkat a település egyes részein. Ha a csapadékot annak intenzitásának megfelelően el tudjuk vezetni, akkor nem keletkezik elöntés, így kár
sem. A csapadék vizek okozta károk részben elöntések részben a talajadottságokból fakadó létesítmény tönkremenetelek formájában jelennek meg. Az árkokat a talaj állékonyság miatt javarészben burkolni kell. A burkolat vízáteresztő, amely a nagy csapadékok, záporokból keletkező vizeket tűrhető idő alatt levezeti, a kisebb csapadékokat alacsony talajvíz szint esetén részben elszivárogtatja. A kijelölt beavatkozások (a koncepcióterv hidraulikai és hidrológiai számításaival
igazolhatóan) a fentiek alapján hozzájárulnak a helyzetértékelés által feltárt problémák megoldásához, kezeléséhez. 

A projekt tervezett befejezési határideje: 2019. április 30.