TOP-2.1.3-15-SO1-2016-00009

2020.jpg

BELVÍZVÉDELMI RENDSZEREK
KORSZERŰSÍTÉSE
BALATONMÁRIAFÜRDŐN


Kedvezményezett neve: Balatonmáriafürdő Község Önkormányzata
Projekt címe: Belvízvédelmi rendszerek korszerűsítése Balatonmáriafürdőn
Projekt azonosító száma: TOP-2.1.3-15-SO1-2016-00009
Támogatás összege: 312.064.991 Ft
Támogatás mértéke: 100%
Befejezési dátum: 2019.08.24.

Sikeres műszaki átadás-átvétellel határidőre befejeződött Balatonmáriafürdőn a csapadékvíz-elvezető hálózatfejlesztése, amelyet ünnepélyes keretek között 2019. április 17-én adott át Bíró Norbert, a Somogy Megyei Közgyűlés elnöke, Galácz György polgármester és Kovács Tamás vezérigazgató, a Szabadics Közmű- és Mélyépítő Zrt. képviseletében.

Balatonmáriafürdő Község Önkormányzata 2017. június 7. napi hatállyal Támogatási Szerződést kötött a Nemzetgazdasági Minisztérium Regionális Fejlesztési Operatív Programok Irányító Hatóságával a település csapadékvíz-elvezetés fejlesztésének megvalósulása érdekében. A beruházás teljes összege bruttó 312.064.991 Ft, melynek 100%-avissza nem térítendő támogatási összeg.

A projekt céljai: a környezet biztonságának növelése, állapotának javítása, belvíz- és helyi vízkár veszélyeztetettségének csökkentése, a felszíni vizek minőségének javítása, a további környezeti káresemények megelőzése, a belterületre hullottcsapadékvizek és felszín alól előtörő fakadó vizek rendezett és kártétel nélküli elvezetése, a vizek helyben tartása, a vízgyűjtő területről lefolyó vizek belterületen történő összegyűjtése. Mindezt az önkormányzat a hiányzó csapadékvíz elvezető hálózat kiépítésével, meglévő hálózat rendbetételével kívántaelérni, ezáltal biztosíthatja a Balaton ökológiai állapotának javítását is. Balatonmáriafürdő csapadékvíz projektje két ütemben valósult meg. Az első ütemben a Rákóczi utca és környéke, a Vilma utca csapadékvíz elvezetése, valamint a Gróf Széchényi Imre téri zárt csapadékcsatorna kiváltása és a Dózsa Györgyutcán padkafolyókák kiépítése valósult meg. Közel 1 680 fm csapadékvíz csatorna és folyóka épült meg határidőre. Emellett 300 fm-en a zárt csatornaszakasz tisztítását oldották meg.A projekt második ütemét 2018. május elején kezdte meg a nyertes kivitelező, Szabadics Közmű- és Mélyépítő Zrt. Ez aszakasz többek között a Bárdos Lajos, Keszeg, Akácfa, Őrház, Temető utca és Vasúti sétány csapadékcsatorna építésétés a Gróf Széchényi Imre téri zárt szakasz tisztítását jelentette több, mint 3 880 fm-en. A beruházás a tervezett határidőre sikeresen befejeződött annak ellenére, hogy tekintettel kellett lenni a turisztikaiszezonra, vagyis az önkormányzat nem engedélyezte a munkavégzést a június 1. és szeptember 30. közötti időszakban.