TOP-2.1.3-15-SO1-2016-00014

2020.jpg

BALATONFENYVES TELEPÜLÉS CSAPADÉKVÍZ-ELVEZETŐ RENDSZERÉNEK FEJLESZTÉSE

Kedvezményezett neve: Balatonfenyves Község Önkormányzata
Projekt címe: Balatonfenyves település csapadékvíz-elvezető rendszerének fejlesztése
Projekt azonosító száma: TOP-2.1.3-15-SO1-2016-00014
Támogatás összege: 298.045.840 Ft
Támogatás mértéke: 100%
Tervezett befejezési dátum: 2021.02.28.

A PROJEKT BEMUTATÁSA:

Balatonfenyves Község Önkormányzata 2017. június 7. napi hatállyal Támogatási Szerződést kötött a Nemzetgazdasági Minisztérium Regionális Fejlesztési Operatív Programok Irányító Hatóságával a település csapadékvíz-elvezetés fejlesztésének megvalósulása érdekében. A beruházás teljes összege bruttó 298.045.840 Ft, melynek 100%-a vissza nem térítendő támogatási összeg. 

Projekt célja: A település csapadékvíz-elvezető rendszerének tervezett beavatkozásainak célja a község egy részét érintő vízkárok enyhítése érdekében szükséges vízrendezési munkák elvégzése. A területen az elmúlt idők folyamán többször fordultak elő csapadékból származó különböző mértékű elöntések. A vízkárok elhárítására az Önkormányzat, illetve jogelődje különböző részmegoldásokkal próbálkozott a pénzügyi lehetőségek szabta szűk keretek között. A projekt indokoltsága: A tervezési alegység a Balaton teljes vízgyűjtő területéből az északi és déli részvízgyűjtőt, valamint a Balaton nyílt vizének területét foglalja magában. Közigazgatásilag Veszprém, Somogy és Zala megye területét érinti. A település a Balaton vízgyűjtőjében van. A területről elfolyó vizek már meglévő árkokon keresztül jutnak a befogadókba. A csapadék éves mennyisége 800 mm közelében van. Az időjárás változását mutatja, hogy az éves átlag csapadék mennyiség kevesebb esetszámú, de nagyobb intenzitású esővel teljesül. Heves esők előfordulnak késő őszi és tél eleji időszakban is. Az egykori tófenék talaja finom homok, homokos iszap. A beépítettsége magas, a hidrológia számításnál figyelembe vett legmagasabb relatív vízzáró felület értéke 30 %. A terület kert, park, gyep felületű. A víz elvezetésére a megelőző időszakban több helyen történtek beavatkozások. A terület beépítettségének, a burkolattal ellátott (utak és udvarok) felületek növekedésének következtében a vízelvezető kapacitás elégtelen lett. A csapadék vizek egy része közvetlenül, más része a Nagyberek csatornáin keresztül kerül befogadó Balatonba. 

Műszaki tartalom: A hidrológia méretezésénél a 2 éves gyakoriságú csapadékot tekintettük mértékadónak. Az utcákban jelenleg több helyen van vízelvezetés, amely alacsony hatékonyságú, vannak szakaszok, ahol semmilyen beavatkozás sem található. Tervezett létesítmények a településen: Kossuth
utca; Nimród utca, Úttörő utca keleti vége; Úttörő utca keleti vége a Pajtás utcától az északi oldalon; Úttörő utca keleti vége a Pajtás utcától a déli oldalon; Pajtás utca Déli vége; Úttörő utca a Kodály Z. és a Pajtás utca között a déli oldalon; Úttörő utca a Kodály Z. az északi oldalon a Kálmán Imre utcáig és délre a 7 sz.fkl. útig.; Úttörő utca a Kodály Z. az déli oldalon a Kálmán Imre utcáig; Úttörő utca a Déry utcától. az északi oldalon a Kálmán Imre utcáig; Úttörő utca a Déry utcától. az déli oldalon a Kálmán Imre utcáig; Úttörő u Nyugati vége. A Dr. Heim Pál utcában az Önkormányzat már telepített csappantyúval ellátott bevezetőt, mely a tapasztalatok alapján jól működik, gátolja a parti elöntéseket és biztosítja a víz Balatonba vezetését. 

A projekt tervezett befejezési határideje: 2021.02.28.