TOP-2.1.3-15-SO1-2016-00016

2020N.jpg

Kedvezményezett: Kaposszerdahely Községi Önkormányzat
Projekt címe: Belterületi vízrendezés megoldása Kaposszerdahelyen
Szerződött támogatás összege: 155 000 000 Ft
Támogatás mértéke: 100%
Projekt tervezett befejezés dátuma: 2022.06.02.

Projekt tartalmának bemutatása:
A projekt célja sürgős vízelvezetési problémák megoldása. A projekt közvetett célja a település környezetbiztonságának növelése, a belvíz veszélyeztetettség csökkentése, az infrastruktúra állapotának javítása, illetve a hiányzó infrastruktúra kiépítése, illetve ezek által a lakossági elégedettség növelése. A település védelme érdekében súlyos problémaként jelentkezik a csapadékvíz elleni védelem hiányossága. A tervezési időszakban a tudományos igényű előrejelzések alapján az éghajlatváltozás, az időjárási szélsőségek gyakorisága és az okozott károk nagysága jelentősen megnő, így térben és időben egymáshoz közel fordulhat elő ár-, belvíz és aszály, amelyek hatása kistérségenként igen eltérő lesz. Csak egységes, komplex vízelvezetési rendszerek megvalósításával lehet ezen környezeti veszélyeket csökkenteni, ahol a regionális tervezés alapja az EU Víz-Keret Irányelvének megfelelően lehatárolt víztestek és vízgyűjtők. A fenti célok eléréséhez szükséges elemezni a Szennaberki vízfolyást. Mivel meder építése lehetetlen, ezért az elöntések és az árvizek ellen a patak egy völgyzáró gátas tározó építése szükséges. A völgyzárógát anyaga föld, mely a tófenékből lenne kitermelve. A projekthez kapcsolódóan megoldandó feladat a Petőfi utca vízrendezése. A meredek domboldal miatt az utcában földmedrű árok szóba sem jöhet, mert a meder elfajul, berágódik és pár év múlva újra lehet csinálni mindent. Így csak burkolt árok jöhet szóba, energiatörő fogakkal. A kapubejárók méretezett rácsos átereszek, melyek lehetővé teszik az útról és a házaktól kifolyó vizek elnyelését. A vízrendezés megoldásaként csapadékvíz elvezető árkok medrének vízszintes és magassági rögzítése történik betonelem megtámasztással, a rézsűben beton lezáró fog építésével. Az önkormányzat jelenleg saját közmunkásaival végzi a belterületi árokfenntartási munkákat. A fenntartási munkákhoz kaszáló gépekkel, kéziszerszámokkal, a fenntartáshoz szükséges eszközökkel rendelkezik. Az önkormányzat legalább 5 évre vállalja a projekt keretében megvalósult létesítmények fenntartásának, karbantartásának, és a létesítmények javításának költségét.

Támogatási szerződés száma: TOP-2.1.3-15-SO1-2016-00016