TOP-2.1.3-15-SO1-2016-00020

2020_reg.jpg

A kedvezményezett neve: Szilvásszentmárton Község Önkormányzata
A projekt címe: Belterületi vízrendezés megoldása Szilvásszentmártonban
A szerződött támogatás összege: 30.000.000,- Ft
A projekt összköltsége: 30.000.000,- Ft
A támogatás mértéke: 100%
A projekt tervezett befejezési dátuma: 2019.12.31.
A projektazonosító száma: TOP-2.1.3-15-SO1-2016-00020

A projekt tartalmának bemutatása:
A projekt Szilvásszentmárton Község belterületén valósul meg. Érintett területek: Fő utca, HRSZ 55/1, 55/2,55/3, 66, 05/1, 05/2.

A projekt célja, hogy a község csapadékvíz elöntéssel veszélyeztetett területein megoldódjon a befogadóigtörténő vízelvezetés, és ez által megszűnjön az előző években előfordult, ebből adódó katasztrófa helyzet. Amegvalósítás eredményeképpen megszűnnek az elöntés szükségszerűen elvégezendő kárelhárításimunkálatok, ennek költségei nem terhelik tovább az önkormányzatot, ugyanakkor az épületekben keletkezővagyoni károkkal sem kell már tovább számolni. A megfelelő vízelvezetés biztosításával megszűnik az utakés burkolt felületek állagának romlása is. Ez az állagromlás elsősorban a téli időszakban jellemző, amikor apangó vizek a burkolat alá kerülnek, felfagyásokat okozva tönkre teszik azt.

Szilvásszentmártonban a Fő utcán gyakori gond nagyobb esőzések alkalmával a domboldalról az útra ésmagántelkekre kerülő csapadék. A település Fő utcájának része a 66141. sz. út. Az út mellett mindkétoldalon árok húzódik. A kapubejárók alatti átereszek eliszapolódtak, megrongálódtak, szintben sem mindigmegfelelőek.

A cél: megakadályozni a csapadékvíz kártételét, hidraulikailag kedvezőbb megoldásalkalmazásával.A területen keletkező csapadékvizek befogadója a település határában húzódó Berki-patak, illetve a patakonfelduzzasztott halastó. Az út melletti árkok vízgyűjtő területe a falu melletti domboldal, melynek művelési ágaszántó, valamint az út mellett húzódó családi házas beépítés. A vízgyűjtő terület 3 részvízgyűjtőre bontható,melyek levezető ágai meglévő burkolt árkok.