• Somogy Megyei Önkormányzat
  • Cím: 7400 Kaposvár, Fő u. 10.
  • Telefon: +36 (82) 898-246
  • E-mail: hivatal@som-onkorm.hu
Megyeháza Kaposvár Fő utcáján

Megyeháza Kaposvár Fő utcáján

TOP-2.1.3-15-SO1-2016-00020

2020_reg.jpg

A kedvezményezett neve: Szilvásszentmárton Község Önkormányzata
A projekt címe: Belterületi vízrendezés megoldása Szilvásszentmártonban
A szerződött támogatás összege: 30.000.000,- Ft
A projekt összköltsége: 30.000.000,- Ft
A támogatás mértéke: 100%
A projekt tervezett befejezési dátuma: 2019.09.30.
A projektazonosító száma: TOP-2.1.3-15-SO1-2016-00020

A projekt tartalmának bemutatása:
A projekt Szilvásszentmárton Község belterületén valósul meg. Érintett területek:Fő utca, HRSZ 55/2, 55/3.
A projekt célja, hogy a község csapadékvíz elöntéssel veszélyeztetett területein megoldódjon a befogadóig történő vízelvezetés, és ez által megszűnjön az előző években előfordult, ebből adódó katasztrófa helyzet. A megvalósítás eredményeképpen megszűnnek az elöntés szükségszerűen elvégezendő kárelhárítási munkálatok, ennek költségei nem terhelik tovább az önkormányzatot, ugyanakkor az épületekben keletkező vagyoni károkkal sem kell már tovább számolni. A megfelelő vízelvezetés biztosításával megszűnik az utak és burkolt felületek állagának romlása is. Ez az állagromlás elsősorban a téli időszakban jellemző, amikor a pangó vizek a burkolat alá kerülnek, felfagyásokat okozva tönkre teszik azt.
Szilvásszentmártonban a Fő utcán gyakori gond nagyobb esőzések alkalmával a domboldalról az útra és magántelkekre kerülő csapadék. A település Fő utcájának része a 66141. sz. út. Az út mellett mindkét oldalon árok húzódik. A kapubejárók alatti átereszek eliszapolódtak, megrongálódtak, szintben sem mindig megfelelőek. A cél: megakadályozni a csapadékvíz kártételét, hidraulikailag kedvezőbb megoldás alkalmazásával.
A területen keletkező csapadékvizek befogadója a település határában húzódó Berki-patak, illetve a patakon felduzzasztott halastó. Az út melletti árkok vízgyűjtő területe a falu melletti domboldal, melynek művelési ága szántó, valamint az út mellett húzódó családi házas beépítés. A vízgyűjtő terület 3 részvízgyűjtőre bontható, melyek levezető ágai meglévő burkolt árkok:
- a szőlőhegyre vezető út mellett
- a templom mellett
- a 23/3 hrsz telken
Meglévő út alatti áteresz található a Fő u. 21. sz. és a Fő u. 63. sz. között. Ezen áteresz tisztítást és karbantartást igényel. Az új tervezett áteresz megépítésével csökken az ezen átereszre jutó csapadék mennyisége.
Az új tervezett áteresz a Fő u. 25. sz. előtt indul és az út másik oldalán szemben lévő játszótér felé halad át a 66141. sz. út alatt. A keresztezés szelvényszáma: 13+603. A tervezett áteresz anyaga Hobas sajtolható betoncső, Ø600 mm. Az új áteresz azon a helyen épül, ahol eddig nagyobb esőzések alkalmával a 2-0 jelű árok nem tudta elvezetni a csapadékvíz teljes mennyiségét, és az elöntötte az úttestet. A tervezett áteresz befolyásánál az eredeti árokfenék szintnél 20 cm-rel mélyebben indul a cső folyásfeneke. A cső hosszlejtése az út alatt 10‰.
Árokburkolás készül az 1-0 és 2-0 jelű árkok teljes hosszában, a meglévő kapubejárók hosszával csökkentve. Az árokburkolás anyaga: 40x40x10 cm mederlap, melyet 5 cm vastag C10 betonba kell tenni, a beton alá 10 cm kavicságyazat kerül.
Rácsos áteresz készül a Fő u. 60. sz. ház kapubejárójához, mivel gyakori gond volt ezen épület illetve a telek elöntése. A rácsos áteresz nem engedi a telekre jutni az úttestről csapadékvizet, hanem biztonságosan elvezeti az út menti (1-0 jelű) árokba.
Padkarendezés szükséges a Fő utca keleti oldalán a bekötő úttól a falu északi végéig, mivel a jelenlegi padka szintje magasabban van, mint az út széle, ezért a csapadékvíz nem tud bejutni a meglévő árokba, és emiatt az úttesten koncentrálódik. A kapubejáróknál helyenként elönti a telkeket is. A padkarendezés hossza 200 m.
A település központjában lévő autóbuszbusz-megállópár átépítésre kerül. Ezt a csapadékvíz-rendezéssel együtt kell kivitelezni, mivel az autóbuszvárók a meglévő, illetve tervezett csapadékvíz-elvezetés fölé kerülnek. A buszmegállók alatti jelenlegi kiépítés nem megfelelő, a lejtés iránya sem jó, akadályozza a víz elfolyását. A buszmegállók alá Ø50 átmérőjű betoncső kerül beépítésre.