TOP-2.1.3-15-SO1-2016-00022

2020N.jpg


Kedvezményezett neve: Kadarkút Város Önkormányzata
A projekt címe: Belterületi vízrendezés Kadarkúton
A szerződött támogatás összege: 20 000 000 Ft
A támogatás mértéke: 100,00 %
A projekt tervezett befejezésének dátuma: 2019.09.30.
A projekt azonosítószáma: TOP-2.1.3-15-SO1-2016-00022

Projekt bemutatása:
A projekt átfogó célja a település belterületének védelmét szolgáló vízelvezető rendszer rekonstrukciója, mely által a település bel- és külterületén a heves esőzések által felgyülemlő csapadék rendezett körülmények között kerül elvezetésre, ezáltal megelőzve a vízkárok kialakulását a köz- és magántulajdonokban. A projekt megvalósításával az utcában a vízkárok kialakulásának esélye csökkenthető (minimalizálható), az ott lakók védelme, közérzete javítható. A kapcsolódó szemléletformáló programok segítségével a lakosok ismeretet szerezhetnek a vízrendezés szabályozásának fontosságáról, a megoldások működési elveiről, rendkívüli vízvédelmi esetek során felmerülő a lakossági teendőkről. A projekt Kadarkút város bel- és külterületén valósul meg.
A fejlesztés az alábbi területeket, helyrajzi számokat érinti:
Árpád utca 12, 14/2, 231 helyrajzi számú ingatlanok
Pipacs utca 11, 13/3, 14/1, 17/9, 830, 856, 831, 832, 833, 834, 835, 836, 837, 839,840, 841, 842, 843, 844, 845, 846, 847, 848, 849, 850,
851, 852 helyrajzi számú ingatlanok
Virág utca 830, 856, 857 helyrajzi számú ingatlanok
Kossuth utca 813, 866 helyrajzi számú ingatlanok

A fejlesztésre kerülő vízelvezető rendszer hossza a koncepció alapján összesen 1435 fm.