TOP-2.1.3-15-SO1-2016-00023

2020_reg.jpg

Kedvezményezett: Ádánd Község Önkormányzata
Projekt címe: Csapadékvíz elvezetés megoldása, fejlesztése Ádándon
Szerződött támogatás összege: 291 545 010 Ft
Támogatás mértéke: 100%
Projekt tervezett befejezés dátuma: 2020. október 29

Projekt tartalmának bemutatása:
Ádánd Község Önkormányzata 2016 áprilisában pályázatot nyújtott be Magyarország Kormányának az ár-, belvíz- és helyi vízkár veszélyeztetettségének csökkentése belterületi rendszerek fejlesztésének megvalósítása érdekében. 2017 májusában 291,55 millió Ft-os, 100 %-os támogatási intenzitású vissza nem térítendő támogatást ítéltek meg a TOP-2.1.3-15-SO1-2016-00023 azonosítószámú, Csapadékvíz elvezetés megoldása, fejlesztése Ádándon című projekt megvalósításához. A projekt 2017.06.01-2020.10.29 között, a Széchenyi 2020 program keretében az Európai Unió támogatásával, az Európai Regionális Fejlesztési Alap társfinanszírozásával valósult meg. A projekt célja az volt, hogy a település csapadékvíz elöntéssel veszélyeztetett területein megoldást nyerjen a befogadóig történő biztonságos vízlevezetés, a község egyes területein előállt csapadékvíz elöntések kiküszöbölésre kerüljenek. A község több mellékutcájában semmiféle csapadékvíz elvezető nem volt. A tervezett beavatkozások a településen három fő területi egységben valósultak meg: első terület a Kis-Koppány vízfolyástól délre eső utcák, ahol a nagy vízgyűjtő terület és a nagy esés okozott problémát. A második terület a Kossuth utca templomtól délre eső része, valamint az Etelköz utca, ahol homokzsákokkal kellett védekezni az elöntések ellen. Valamint szintén homokzsákos védekezést igényelt a harmadik terület, a  48-as Ifjúság utca, ahol a mezőgazdasági területről lezúduló víz okozta a problémát. A beruházás keretében megvalósított csapadék vízelvezető rendszer teljes hossza 5 972,3 méter. A létesített vízelvezető rendszerek tulajdonosa és fenntartója is a pályázó Ádánd Község Önkormányzata, mely a projekt során megvalósult beruházás fenntartását költségvetésében tervezi, a szükséges teendőket elvégzi. A felhívás által elvárt kötelező szemléletformálás keretében a projektgazda a fejlesztéssel érintett terület lakossága, valamint a belterületek csapadékvíz terhelésében közrejátszó mezőgazdasági földterületek földhasználói számára a csapadékvíz elvezető rendszerek jó karbantartásával, a területen való vízvisszatartás lehetőségeinek ismertetésével kapcsolatos szemléletformáló tájékoztató fórumot szervezett a projekt megvalósítási időszaka alatt.

Támogatási szerződés száma: TOP-2.1.3-15-SO1-2016-00023