TOP-2.1.3-16-SO1-2019-00009

2020N.jpg

A kedvezményezett neve: Potony Község Önkormányzata
A projekt címe: Belterületi vízrendezés Potonyban
A szerződött támogatás összege: 70 340 000 Ft
A projekt összköltsége: 70 340 000 Ft
A támogatás mértéke: 100%
A projekt azonosító száma: TOP-2.1.3-16-SO1-2019-00009
A tervezett befejezési határidő: 2021.10.02.

A projekt tartalmának bemutatása:
A projekt keretében kiépítésre, megújításra kerül a teljes település (belterületi rész) csapadékcsatorna hálózata. A csapadékvízelvezetés nyílt árkos rendszerrel kerülkialakításra, a meglévő árkok mederrendezésével és a nem megfelelő átereszek újraépítésével megvalósul a település helyi vízkár veszélyeztetettségének csökkenése. A projekt keretében kiépül (felújításra kerül) 2444 fm nyílt árok, az átereszek (kapubejárók) állapotuktól és szintjüktől függően átépítésre kerülnek. A beruházás során a Magyar Állam tulajdonában és a Magyar Közút NZrt. kezelésében lévő hrsz 100 és hrsz 166 ingatlanokon végzünk munkát. A vizek befogadója a Korcsina-főcsatorna alsó 5804 sz. közút keresztezés, a Korcsina-főcsatorna alsó, a 58163 sz. közút árok és a 5804 sz. közút árok.