TOP-2.1.3-16-SO1-2019-00011

2020N.jpg

A kedvezményezett neve: Kadarkút Város Önkormányzata
A projekt címe: Kadarkút Rákóczi utca vízelvezetése
A szerződött támogatás összege: 154 655 790 Ft
A projekt összköltsége: 154 655 790 Ft
A támogatás mértéke: 100%
A projekt azonosító száma: TOP-2.1.3-16-SO1-2019-00011
A tervezett befejezési határidő: 2021.10.02.

A projekt tartalmának bemutatása:
A projekt célja Kadarkút város Rákóczi utcájában levő vízelvezető rendszer rekonstrukciója, újjá építése, valamint az ezek által összegyűjtött csapadékvíz befogadóba való eljuttatása. A projekt megvalósításával az utcában a vízkárok kialakulásának esélye csökkenthető (minimalizálható), az ott lakók védelme, közérzete javítható. A kapcsolódó szemléletformáló programok segítségével a lakosok képbe kerülhetnek a vízrendezés szabályozásának fontosságáról, a megoldások működési elveiről, rendkívülivízvédelmi esetek során a lakossági teendőkről.