TOP-2.1.3-16-SO1-2021-00023

2020N.jpg

 

A kedvezményezett neve: Babócsa Község Önkormányzata
A projekt címe: Belterületi csapadékvíz rendezés Babócsán
A szerződött támogatás összege: 300 000 000 Ft
A projekt összköltsége: 300 000 000 Ft
A támogatás mértéke: 100%
A projekt azonosító száma: TOP-2.1.3-16-SO1-2021-00023
A tervezett befejezési határidő: 2023.09.30.

A projekt tartalmának bemutatása:

A projekt folyamán a 147/2010. (IV. 29.) Korm. rendelet 4. § (6) bekezdés szerint csak a többletvizek elvezetését támogató fejlesztések kerültek megtervezésre. Minden esetben költséghatékony megvalósulást tervezett, a meglévő rendszereken csak ott módosítottunk, ahol az nem hatékony, illetve működése nem megfelelő. A vizek helyben tartására a település több pontján földalatti szikkasztó is kiépítésre kerül. A szakaszok a település belterületének szétszórtan helyezkednek el. A csapadékvizek végleges befogadója a település K-i oldalán húzódó Rinya-patak.

Á-1-0  Petőfi S. u. A minimális lejtésviszonyok és a fenntartható kezelés miatt az árkot meder-burkolással terveztük. Az összegyűjtött csapadékvizeket a ma is üzemelő 175 hrsz.-ú árok vezeti le a 194 hrsz.-ú „Rinya” árokba. A levezető árok felső szakasza, közvetlen épületek mellett halad. E szakaszon zárt csapadékcsatornát terveztünk, az épületek állékonyságának, az esetlegesen kiömlő víz általi kimosódások megelőzésének érdekében. A fedett szakasz eliszapolódásának csökkentése érdekében a 0+119 szelvényben beton iszapfogó műtárgy került betervezésre. A levezető alsó szakasz burkolása a lefolyó vizek hatékony elvezetését teszi lehetővé, ezzel minimálisra csökkentve a közvetlen lakókörnyezetre gyakorolt kiöntés veszélyét.

Á-1-1 Petőfi S. u. A minimális lejtésviszonyok miatt az árkot ez esetben is burkolással terveztük. Az összegyűjtött csapadékvizeket a fent ismertetett Á-1-0 szakaszba vezetjük. Á-1-2 Petőfi S. u. A minimális lejtésviszonyok miatt az árkot ez esetben is burkolással terveztük. Az összegyűjtött csapadékvizeket az Á-1-0 szakaszba vezetjük. Á-1-3 Petőfi S. u. Hasonlóan az Á-1-2 szakaszéhoz a vízelvezető árkok kialakítása, keresztmetszete, lejtési viszonyai nem megfelelőek. A minimális lejtésviszonyok miatt az árkot ez esetben is burkolással terveztük. Az összegyűjtött csapadékvizeket az Á-1-0 szakaszba vezetjük.
Á-1-4 Az árok a József A. u. és a tőle Északra lévő területekről összegyülekezett csapadékvizek elvezetését valósítja meg. A levezető árok felső szakasza, közvetlen épületek mellett halad. E szakaszon zárt csapadékcsatornát tervezetünk, az épületek állékonyságának, az esetlegesen kiömlő víz általi kimosódások megelőzésének érdekében. A fedett szakasz eliszapolódásának csökkentése érdekében a végpontba elhelyezett iszapfogó műtárgy szolgál. A fent említett biztonsági szempontok figyelembevételével tartottuk fontosnak e szakasz zárt kialakítását. A fennmaradó szakasz burkolása a lefolyó vizek gyors elvezetését teszi lehetővé, ezzel minimálisra csökkentve a közvetlen lakókörnyezetre gyakorolt kiöntés veszélyét. Á-1-4-1 Az árok a József A. u. déli területéről összegyülekezett csapadékvizek elvezetését valósítja meg. Kiépítését a 103 hrsz-ú területen terveztük. A minimális lejtésviszonyok miatt az árkot ez esetben is burkolással terveztük. Az összegyűjtött csapadékvizeket az Á-4-0 szakaszba vezetjük.
Á-2-0 Az árok a Hársfa utcában kiépült zárt csapadékcsatorna hálózat által összegyűjtött csapadékvizeket juttatja biztonsággal a 194 hrsz.-ú „Rinya” árokba. Az árkot felszíni kialakítással terveztük. Mind a lejtés, mind az épületek közelsége miatt a hatékony levezetést tartottuk fontosnak. Ez indokolja a mederelemes burkolás elkészítését. Á-3-0 Az árok a Rinya utca Déli oldalán halad, annak ingatlanjain, illetve az útról lefolyó csapadékot gyűjti, majd juttatja a Rinya patakba. A kialakuló vízsebesség mind az árok, mind a mellette épített járda, út szerkezetében károkat okoz. A tervezett árok, a meglévő bontásával új mederelemmel burkolva épül. A szakasz alsó része a Rinya patak területén betonba rakott terméskő burkolattal „átjárható” nyílt árokként halad tovább a befogadóig. A bevezetésnél mederbiztosítást kell kialakítani, illetve visszaduzzasztást megakadályozó műtárgyat kell építeni. Á-3-1 Az árok a Rinya utca É-i oldalán halad. Kialakítása az Á-3-0 szakasznál említett problémák kezelése miatt szükséges. Á-4-0 Az árok a Rinya utca és a Béke utca keresztezésében kerül kialakításra. A Béke utca vízelvezető árkában összegyűjtött csapadékot továbbítja a Rinya utca zöld felülete alatt kialakítandó földalatti szikkasztó műre. Á-5-0, Á-5-1 A település 419/6 hrsz.-ú útján kerül kialakításra egy földalatti kivitelű szikkasztómű. Feladata a Kossuth L. utcán összegyülekezett
csapadékvizek helyben tartása, talajban történő elszikkasztása. Mivel a település ezen pontjáról a csapadékvíz elvezetése gravitációs módszerrel nem lehetséges, e miatt választottuk a szikkasztás lehetőségét. A két árok a meglévő csapadékvíz hálózat elemeit köti össze a szikkasztómű belépési
pontjáig. Á-6-0 Az árok a Sport utca Dél-nyugati oldalán halad. Feladata a helyben lehullott és a tőle északra található vízgyűjtőterület csapadékának összegyűjtése. Az árok végpontja 620/12 árok. Mivel ez utóbbinak lefolyása nincs, a vizek szikkasztásra kerülnek. E ponton ma is szikkasztó üzemel, ami azonban feladatát nem képes ellátni.