• Somogy Megyei Önkormányzat
  • Cím: 7400 Kaposvár, Fő u. 10.
  • Telefon: +36 (82) 898-246
  • E-mail: hivatal@som-onkorm.hu
Megyeháza Kaposvár Fő utcáján

Megyeháza Kaposvár Fő utcáján

TOP-3.1.1-15-SO1-2016-00007

2020_reg.jpg

A kedvezményezett neve: Nagyberki Község Önkormányzata
A projekt címe: Nagyberki - Szabadi kerékpárút
A projekt tervezett fizikai befejezési dátuma: 2019.01.15.
A projekt azonosító száma: TOP-3.1.1-15-SO1-2016-00007
A szerződött támogatás összege: 120.000.000,- Ft
A projekt összköltsége: 120.000.000,- Ft
A támogatás mértéke: 100%
A projekt tartalmának bemutatása:

A beruházás megteremti a fenntartható közlekedési módok közül a kerékpáros közlekedés infrastrukturális feltételeit a két település közt. Továbbá a projekt hálózati elem, megvalósulásával hálózati szerepet fog betölteni, már meglévő kerékpáros szakaszok (Csoma – Szabadi, illetve Nagyberki – Mosdós) összekötésével. A fejlesztés eredményeként Csoma és Mosdós között egybefüggő (szakadásmentes) kerékpáros útvonal fog létrejönni. A projekt közlekedésbiztonságot szolgál, mivel egy nagy forgalmú főúton választja külön a kerékpáros közlekedést a gépjárműforgalomtól. A projekt hatására a kerékpáros közlekedés 5-10%-os növekedésére számítunk a lakosság körében, mely az általuk lebonyolított gépjárműforgalom közel azonos arányú csökkenését idézheti elő; így elősegítve a pályázati konstrukció egyik fő célkitűzésének teljesülését, a közlekedésből fakadó káros anyag (CO2) kibocsátásának csökkenését. A kerékpáros létesítmény lakott területen kívüli és belüli szakaszokat egyaránt tartalmaz. A projekt hatására, az átlagos kerékpáros közlekedési sebességet figyelembe véve, a jelenleginél biztonságosabb körülmények közt, nagyjából 10-15 perc alatt elérhetővé válnak a szomszédos települések. Továbbá a már meglévő szakaszok összekötése révén elérhetővé válik a térségben jelentős foglalkoztatási potenciállal rendelkező Kaposi Mór Oktató Kórház (Mosdós) is. A kerékpárút megvalósítása a napi szintű hivatali ügyintézés, munkába, illetve iskolába járás esetében környezetbarát közlekedési alternatívát kínálna. Jelen beruházás a munkaerő mobilitását, valamint az ügyintézés elérhetőségét nagyban elősegíti, mivel a települések lakosai körében, illetve a térségben tradicionálisan kedvelt közlekedési eszköz a kerékpár. A fejlesztés elsősorban az érintett települések lakosai számára teremti meg a biztonságos kerékpáros közlekedés infrastrukturális feltételeit. Várhatóan ők lesznek a létesítmény fő használói a települések közti – iskolába- és munkába járáshoz, illetve hivatali ügyintézéshez kapcsolódó – rendszeres utazásaik révén. A projekt megvalósításának következtében, kerékpárral biztonságosan megközelíthetővé válnak a térség munkahelyei (pl.: Kaposi Mór Oktatókórház Mosdósi telephely /kb. 60 fő foglalkoztatott/, Schreiber Kft. /8-10 főt alkalmaz/, Mawa Kft. /Mosdós, kb. 10 fő foglalkoztatott/, stb.), intézményei (Óvoda, Általános Iskola, Közös Önkormányzati Hivatal) és az alapvető egészségügyi ellátáshoz kapcsolódó szolgáltatások (pl.: gyógyszertár, orvosi praxis székhelye). A tervezett kerékpárút kezdő pontja Nagyberki 61. sz. főút Kossuth L. u. csatlakozása (kercseligeti leágazó), végpontja Szabadi belterület határa. A kezdőponttól számított mintegy 150-200 m szakaszon a helyhiány (csomópont és buszmegálló) miatt, vélhetően csak nyitott, vagy felfestett kerékpársáv kialakítása lehetséges. Nagyberki további belterületi szakaszán, a tervek szerint a közút burkolata mellett, a padka igénybe vételével és a csapadékvíz-elvezető árok lefedésével valósulna meg a létesítmény. Külterületen, a közúttól elkülönítve, azzal párhuzamosan épülne meg a kerékpárút, mely a Hársberki-patakot önálló híddal keresztezné. Továbbá már meglévő kerékpárutakhoz csatlakozik, így a projekt keretében megvalósítandó szakasznál lényegesen hosszabb útvonal (kb. 5 km) kerékpáros bejárhatóságát fogja biztosítani. A projekt célja települések közötti kerékpárforgalmi útvonal kialakítása, A projekt fő célja a kerékpáros közlekedés infrastrukturális feltételeinek megteremtése a két település között, ezért a közösségi közlekedésre vonatkozó közlekedésbiztonsági fejlesztések a projektben közvetlenül nem érhetők tetten. A biztonságos közlekedési feltételek valamennyi közlekedő számára biztosítottak lesznek a projekt hatására, a hiányzó kb. 1,5 km hosszú, köztes szakasz kialakításával, mintegy 5 km hosszú, egybefüggő és „szakadásmentes” kerékpáros útvonal jön létre Mosdós és Csoma közt. A projekt keretében megvalósuló szakasz a későbbiekben kialakításra kerülő „Kaposmente kerékpárút” egy részévé válhat. A tervezett létesítmény egyrészt elősegíti a munkaerő mobilitását, másrészt a fejlesztés eredményeként fenntartható közlekedési móddal biztosítottabbá válik a projektben érintett települések lakossága számára a Nagyberkiben elérhető alapfokú oktatáshoz, valamint az egészségügyi- és szociális szolgáltatások való jobb hozzáférés. A projektben jelentős léptékben került betervezésre alternatív közlekedési módot népszerűsítő szemléletformáló tevékenység, melynek keretén belül elsősorban a biztonságos kerékpáros közlekedés kerül bemutatásra. Az ismeretterjesztő, szemléletformáló tevékenység kapcsán, bemutatásra kerül majd, hogy a környezetterhelés- valamint a költségtakarékosság szempontjából, mennyit jelent, ha a gépjárművel történő közlekedés helyett a kerékpározást választja a lakosság. A szemléletformáló kampány lefolytatásán, a kapcsolódó rendezvények megtartásán, valamint a tájékoztatás biztosításán túl, természetesen szükséges a kapcsolódó infrastrukturális feltételek (pl.: főbb intézményeknél kerékpártárolók felújítása, létesítése) biztosítása is. A projekt keretében létrejött fejlesztés szigorúan nézve két települést érint. Ugyanakkor, mivel a fejlesztés keretében megvalósítandó kerékpárút végpontjai már meglévő kerékpáros létesítményekhez csatlakoznak, a beruházás hatása több településre is kiterjed. A projekt Mosdós és Csoma között, 4 településen teremti meg az alternatív közlekedés lehetőségét „szakadásmentesen”. A szolgáltatások és közszolgáltatások elérhetősége szempontjából Nagyberki központi szerepet tölt be a térségben, viszont nem minősül térségi funkcionális központi településnek.