TOP-3.1.1-15-SO1-2016-00007

2020_reg.jpg

A kedvezményezett neve: Nagyberki Község Önkormányzata
A projekt címe: Nagyberki - Szabadi kerékpárút
A projekt tervezett fizikai befejezési dátuma: 2022.10.26.
A projekt azonosító száma: TOP-3.1.1-15-SO1-2016-00007
A szerződött támogatás összege: 136.625.622,- Ft
A projekt összköltsége: 136.625.622,- Ft
A támogatás mértéke: 100%

Projekt tartalmának bemutatása:
A beruházás megteremti a fenntartható közlekedési módok közül a kerékpáros közlekedés infrastrukturálisfeltételeit a két település közt. Továbbá a projekt hálózati elem, megvalósulásával hálózati szerepet fogbetölteni, már meglévő kerékpáros szakaszok (Csoma – Szabadi, illetve Nagyberki – Mosdós) összekötésével.A fejlesztés eredményeként Csoma és Mosdós között egybefüggő (szakadásmentes) kerékpáros útvonalfog létrejönni. A projekt közlekedésbiztonságot szolgál, mivel egy nagy forgalmú főúton választja külön akerékpáros közlekedést a gépjárműforgalomtól. A projekt hatására a kerékpáros közlekedés 5-10%-os növekedéséreszámítunk a lakosság körében, mely az általuk lebonyolított gépjárműforgalom közel azonosarányú csökkenését idézheti elő; így elősegítve a pályázati konstrukció egyik fő célkitűzésének teljesülését,a közlekedésből fakadó káros anyag (CO2) kibocsátásának csökkenését. A kerékpáros létesítmény lakottterületen kívüli és belüli szakaszokat egyaránt tartalmaz. A projekt hatására, az átlagos kerékpáros közlekedésisebességet figyelembe véve, a jelenleginél biztonságosabb körülmények közt, nagyjából 10-15 perc alattelérhetővé válnak a szomszédos települések. Továbbá a már meglévő szakaszok összekötése révén elérhetővéválik a térségben jelentős foglalkoztatási potenciállal rendelkező Kaposi Mór Oktató Kórház (Mosdós) is. Akerékpárút megvalósítása a napi szintű hivatali ügyintézés, munkába, illetve iskolába járás esetében környezetbarátközlekedési alternatívát kínálna. Jelen beruházás a munkaerő mobilitását, valamint az ügyintézéselérhetőségét nagyban elősegíti, mivel a települések lakosai körében, illetve a térségben tradicionálisan kedveltközlekedési eszköz a kerékpár. A tervezett kerékpárút kezdő pontja Nagyberki 61. sz. főút Kossuth L. u.csatlakozása (kercseligeti leágazó), végpontja Szabadi belterület határa. A kezdőponttól számított mintegy150-200 m szakaszon a helyhiány (csomópont és buszmegálló) miatt, vélhetően csak nyitott, vagy felfestettkerékpársáv kialakítása lehetséges. Nagyberki további belterületi szakaszán, a tervek szerint a közút burkolatamellett, a padka igénybe vételével és a csapadékvíz-elvezető árok lefedésével valósulna meg a létesítmény.Külterületen, a közúttól elkülönítve, azzal párhuzamosan épülne meg a kerékpárút, mely a Hársberkipatakotönálló híddal keresztezné. A projekt keretében megvalósuló szakasz a későbbiekben kialakításra kerülő„Kaposmente kerékpárút” (Nagyatád–Nagybajom– Kaposvár–Dombóvár–Hőgyész) egy részévé válhat. Atervezett létesítmény egyrészt elősegíti a munkaerő mobilitását, másrészt a fejlesztés eredményeként fenntarthatóközlekedési móddal biztosítottabbá válik a projektben érintett települések lakossága számára aNagyberkiben elérhető alapfokú oktatáshoz, valamint az egészségügyi- és szociális szolgáltatások való jobbhozzáférés.

Támogatási szerződés száma: TOP-3.1.1-15-SO1-2016-00007