TOP-3.1.1-15-SO1-2016-00009

2020N.jpg

A kedvezményezett neve: Barcs Város Önkormányzata
A projekt címe: Kerékpáros hálózat fejlesztése Barcson
A szerződött támogatás összege: 192.733.311,- Ft
A projekt összköltsége: 192.733.311,- Ft
A támogatás mértéke: 100%
A projekt tervezett befejezési dátuma: 2020.11.11.
A projekt azonosító száma: TOP-3.1.1-15-SO1-2016-00009

A projekt tartalmának bemutatása:
Barcs Város Önkormányzata kerékpárosbarát fejlesztést kíván végrehajtani a Terület- és Településfejlesztési Operatív Program „Fenntartható települési közlekedésfejlesztés” című felhívásának keretében (kódszám: TOP-3.1.1-15). A tervezett fejlesztés következtében a városban, az országos közút egy funkcionális egységnek tekinthető része válik biztonságosan, kényelmesen és közvetlenül kerékpározhatóvá. Meglévő állapot: Jelen állapotban Barcs településen, a beruházással érintett területen nem található meglévő kerékpáros létesítmény, holott a térség kerékpáros forgalma jelentős. Ennek megfelelően a kerékpáros forgalom zömmel a meglévő burkolt utakon, járdákon bonyolódik le. A javasolt nyomvonal ismertetése A kialakítandó kerékpárforgalmi létesítmények keresztmetszeti kialakításának tervezésénél - teljes hosszán - vt=20 km/h-t vettünk figyelembe. 1. Bajcsy- Zs. u. (68 sz. főút körforgalom (0+894 kmsz) – Nagyhíd u. közti szakasz (1. sz. mksz.)): Ezen a szakaszon a kétsávos burkolat szélessége 6,50 m, melyet mindkét oldalról 3,10 m széles párhuzamos parkolók kísérnek. Az aszfalt burkolatot megereszkedett (6-8 cm) kiemelt szegély zárja le, majd széles sávban zöldterület, illetve járda található. A tanulmányterv alapján mindkét oldalon a meglévő parkolókat át kell építeni 2,00 m szélesre, majd kétoldali, irányhelyes „Koppenhágai típusú” megemelt kerékpársávot kell kiépíteni a parkolóktól jobbra. A megemelt kerékpársávot az útpálya felöl
kiemelt szegéllyel (lelépési magasság: 12 cm), a zöldsáv felöl kerti szegéllyel kell megtámasztani. A parkolóktól 0,50 m-es biztonsági sávot el kell hagyni, a kerékpársáv használati szélessége 1,75 m. A kerékpársáv bal oldalán a „Kerékpáros osztóvonal” burkolati jelet a kiemelt szegély ellenére is fel kell festeni, a biztonsági sáv kihangsúlyozása érdekében. A pályázati felhívás a21) a. pontjára tekintettel a tervezett kerékpárút javasolt pályaszerkezete: - 3 cm vtg. AC 8 kopó aszfaltréteg, - 3 cm vtg. AC 11 kötő aszfaltréteg, - 10 cm vtg. CKt hidraulikus kötőanyagú stabilizált alapréteg, - 20 cm homokos kavics védőréteg 2. Bajcsy-Zs. u. (Nagyhíd u. – Béke u. közti szakasz (2. sz. mksz.)): A Nagyhíd utca, Béke utca közti szakaszon a Bajcsy-Zs. utca kétsávosra szélesedik, a sávok szélessége továbbra is 3,25 m. A meglévő zöldfelület, illetve járda kissé beszűkül, azonban még így is jelentős területet foglal el. A burkolat két oldalán a meglévő kiemelt szegély továbbra is 6-8 cm-es lelépőmagasságra le van süllyedve. Ezen a szakaszon továbbra is a kétoldali, irányhelyes „Koppenhágai típusú” megemelt kerékpársávot javasoljuk kiépíteni K-szegéllyel elválasztva a forgalmi sávoktól (a meglévő kiemelt szegély helyén megépítve). A tervezett kerékpársáv használati szélessége 1,25 m, a zöldsáv felöli oldalon továbbra is kerti szegély támasztja meg. A javasolt pályaszerkezet:- 2,5 cm vtg. AC 8 kopó aszfaltréteg, - 3,5 cm vtg. AC 11 kötő aszfaltréteg, - 20 cm vtg. CKt hidraulikus kötőanyagú stabilizált alapréteg, - 20 cm homokos kavics védőréteg. 3. Bajcsy-Zs. u. (Béke u. – Barátság u. közti szakasz (3. sz. mksz.)): A keresztmetszeti kialakítás megegyezik az előző pontban leírtakkal, annyi eltéréssel, hogy a meglévő burkolat kétsávosra szűkül, a sávok szélessége 4,50 m. 4. Bajcsy-Zs. u., Széchenyi u. (Barátság u. – Táncsics M. u. közti szakasz (4. sz. mksz.)): A meglévő burkolat továbbra is kétsávos, sávok szélessége 4,50 m. Kétoldali kiemelt szegély kíséri a burkolatot, majd zöldterület, illetve járda következik. Ezen a szakaszon a gépjárműforgalom jelentősen lecsökken. A lecsökkent forgalom, valamint a széles (4,50 m) forgalmi sávok lehetővé teszik a meglévő burkolaton irányhelyes, kétoldali kerékpársávok felfestéssel történő kijelölését. A tervezett kerékpársávok használati szélessége 1,25 m. 5. Táncsics M. u. (Széchenyi u. – vasúti sínek közti szakasz): A tervezett kerékpárforgalmi létesítmény a Táncsics utca pályaudvar felöli végén csatlakozik a meglévő kétirányú kerékpárúthoz. A meglévő kerékpárút felfestését meg kell újítani, hiányzó KRESZ-táblákat ki kell helyezni, ahol szükséges a burkolatot fel kell újítani (a vasúti átkelőt megelőző 10 m-es szakaszon). 6. Béke u. (Bajcsy-Zs. u. – Gyöngyvirág u. közti szakasz (5. sz. mksz.)): A Béke utca szélessége 6,50 m, kétsávos kialakítású, mindkét oldalon nyílt árok található, majd széles zöldfelület, valamint járda. A meglévő, széles földpadka lehetőséget ad a tervezési szakasz teljes hosszán kétoldali, irányhelyes „Koppenhágai típusú” megemelt kerékpársáv kialakítására, K- szegéllyel elválasztva a meglévő burkolattól. A 6801 sz. főút kereszteződésében található körfogalomnál a megemelt kerékpársávot a csomópont előtt meg kell szüntetni, a kerékpáros forgalmat az úttestre kell vezetni, és ott kerékpáros nyom segítségével a gépjárművekkel fonódva a körforgalomba bevezetni. A körforgalmat követően a megemelt kerékpársáv kiépítését folytatni kell. Az úttesten összegyűlő csapadékvizet a megemelt kerékpársáv alatt kell kivezetni a meglévő nyílt árokba, a kerékpársáv burkolatát az árok irányába kell lejtetni. A tervezett kerékpársáv használati szélessége 1,25 m, a padka felöli oldalon kerti szegély támasztja meg. A javasolt pályaszerkezet: - 2,5 cm vtg. AC 8 kopó aszfaltréteg, - 3,5 cm vtg. AC 11 kötő aszfaltréteg, - 20 cm vtg. CKt hidraulikus kötőanyagú stabilizált alapréteg, - 20 cm homokos kavics védőréteg. „Koppenhágai típusú”, megemelt egyirányú kerékpársáv kialakítására vonatkozó további főbb előírások: Megemelt kerékpársávnak nevezhető az a kialakítás, ahol kétoldali, irányhelyes kerékpárforgalmi létesítmény (kerékpársáv) jön létre a közúti keresztmetszetben, a közút részeként, de attól szegéllyel elválasztva, szintben kiemelve („koppenhágai típusú” kerékpársáv.). - A megemelt kerékpársáv kezdetét és végét a kerékpársávra vonatkozó KRESZ-táblák megfelelő alkalmazásával ki kell jelölni. - A kerékpársáv bal oldalán „Kerékpáros osztóvonal” útburkolati jelet (folytonos sárga vonalat) kell felfesteni (a felfestés a kiemelt szegélyű elválasztás esetén is javasolt). Mivel a megemelt kerékpársáv is az úttest részét képező, különleges forgalmi sáv, így a közútra vonatkozó jelzőtáblákat az úttest szélétől jobbra, vagyis a kerékpársávtól jobbra kell elhelyezni. - Átvezetésekben (csomópontban, kapubejáróban), buszmegállónál, parkolósáv mellett „Kerékpársáv terelővonala” útburkolati jelet (szaggatott sárga vonalat) kell felfesteni. Az átvezetés területén a keresztező gépjárműforgalom számára beforgatott, torzítatlan kerékpáros piktogramot kell felfesteni. - A helyes menetirány hangsúlyozására a kerékpársáv elején és végén torzított kerékpáros piktogramot és a haladási iránynak megfelelő, kisméretű sárga színű nyilat kell felfesteni, e jelzéseket a csomópontoknál, útcsatlakozásoknál meg kell ismételni. - Kiemelt szegély nélküli, nyílt árkos vízelvezetésű útpályánál létesülő megemelt kerékpársáv esetén az úttest csapadékvizét a megemelt kerékpársáv alatt kell kivezetni, a kerékpársáv oldalesését az árok felé kell kialakítani. – A megemelt kerékpársáv lényege, hogy a kerékpárost az útkeresztmetszetben, jól láthatóan vezeti, ami a keresztezések biztonságát növeli. A csomóponti átvezetéseket általában úgy kell kialakítani, hogy a forgalomba integráltság ne csökkenjen a folyópályához képest. Alárendelt, kisebb forgalmú utak keresztezése, csatlakozása estén az útcsatlakozást lehetőség szerint a megemelt kerékpársáv szintjén kell kialakítani, az átvezetés ilyen esetben egyúttal a csatlakozó utca szempontjából forgalomcsillapító küszöbként is funkcionál. - Nagyobb forgalmú utak keresztezése esetén a megemelt kerékpársávot a csatlakozást megelőzően le kell vezetni az úttest szintjére és kerékpársávként kell átvezetni a csomóponton. A lesüllyesztést a csomóponttól olyan távolságra kell megkezdeni, hogy kerékpárral és gépjárművel is biztosított legyen az összes lehetséges csomóponti mozgás. - Közepes vagy kis méretű körforgalmaknál a megemelt kerékpársávot a csomópont előtt célszerű megszüntetni, a kerékpáros forgalmat az úttestre vezetni, és ott kerékpáros nyom segítségével a gépjárművekkel fonódva a körforgalomba bevezetni. A kerékpáros nyomot a kerékpáros megelőzéséből fakadó holttér-veszély elkerülése végett a körpálya középvonalában kell végigvezetni (tekintettel a körpályán kifejthető hasonló sebességekre). - A kapubejárók, garázsbehajtók esetében a csatlakozást általában a megemelt kerékpársáv szintjén, rámpás felhajtással kell biztosítani. - A megemelt kerékpársáv a parkolósáv jobb szélén kerül kialakításra, az ajtónyitási oldalakadály távolság figyelembevételével. A kerékpársáv bal oldalát a „Kerékpáros osztóvonal” burkolati jellel jelölni kell. Az útcsatlakozások előtt legalább 15 m-rel a kerékpársáv vissza van vezetve az úttest mellé, máskülönben a gépjárművezetők a parkoló járművek takarásától nem észlelik a kerékpárosokat, ami balesetveszélyes.