TOP-3.1.1-15-SO1-2016-00010

2020N.jpg

A Kedvezményezett neve: Nagyatád Város Önkormányzata
A projekt kezdetének és befejezésének időpontja:
A projekt megvalósításának kezdete: 2017. augusztus 21.
A projekt megvalósításának tervezett befejezése: 2019. október 31.
A projekt összköltsége: 449 639 197 Ft
A támogatás összege: 449 639 197 Ft
A támogatás mértéke: 100%

A NAGYATÁDI KERÉKPÁRÚT HÁLÓZAT FEJLESZTÉSE A FENNTARTHATÓ
KÖZLEKEDÉSFEJLESZTÉS, KÖZLEKEDÉSBIZTONSÁG JAVÍTÁSA ÉRDEKÉBEN
Nagyatád Város Önkormányzata a Terület- és Településfejlesztési Operatív Program keretében 449,64 millió forint támogatást nyert a „Fenntartható települési közlekedésfejlesztés” elnevezésű, TOP-3.1.1-15 azonosító számú pályázati felhíváson. A 100 %-os vissza nem térítendő támogatásból megvalósításra kerül Nagyatád teljes területére vonatkozóan a meglévő kerékpárút fejlesztése, új szakaszokon pedig annak kialakítása. Továbbá, új kerékpárforgalmi létesítmény kerül kiépítésre Ötvöskónyi, mint Nagyatád vonzáskörzetében található település és Nagyatád között. A projekt a Széchenyi2020 program keretében valósul meg.
„A nagyatádi kerékpárút hálózat fejlesztése a fenntartható közlekedésfejlesztés, közlekedésbiztonság javítása érdekében” című, TOP-3.1.1-15-SO1-2016-00010 azonosítószámú pályázat hozzájárul Nagyatád város kerékpárosbaráttá alakításához, valamint lehetővé teszi a biztonságos, kényelmes és közvetlen kerékpáros közlekedést. A fejlesztés eredményeként a kerékpáros közlekedés aránya növekszik, a közlekedésből származó szén-dioxid kibocsátás mennyisége pedig csökken.
A projekt célja Nagyatád belterületén a keleti és északi városhatár között, valamint a 68 sz. főút mentén Nagyatád és Ötvöskónyi község déli határa között kerékpárosbarát fejlesztések végrehajtása, a meglévő elemek korszerűsítésével, szükség esetén pedig új elemek kiépítésével.
A projekt keretében kiépítésre kerül 10 900 m új létesítmény, összesen 9450 m kerékpározható útvonallal, melyek a következőket foglalják magukba: irányhelyes, meglévő útburkolat két oldalán kialakított kerékpársáv; meglévő elválasztás nélküli kerékpárút átépítése irányhelyes, elválasztott kerékpárúttá; "koppenhágai" típusú irányhelyes kerékpársáv valamint kétirányú kerékpárút kiépítése.
A projektről bővebb információt a www.nagyatad.hu oldalon olvashatnak.