TOP-3.1.1-15-SO1-2016-00010

2020N.jpg

A Kedvezményezett neve: Nagyatád Város Önkormányzata
A projekt kezdetének és befejezésének időpontja:
A projekt megvalósításának kezdete: 2017. július 10.
A projekt megvalósításának tervezett befejezése: 2022. december 31
A projekt összköltsége: 643 658 725 Ft
A támogatás összege: 642 070 271 Ft
A támogatás mértéke: 100%

TÁJÉKOZTATÓ
A NAGYATÁDI KERÉKPÁRÚT HÁLÓZAT FEJLESZTÉSE A FENNTARTHATÓ KÖZLEKEDÉSFEJLESZTÉS, KÖZLEKEDÉSBIZTONSÁG JAVÍTÁSA ÉRDEKÉBEN

Nagyatád Város Önkormányzata a Terület- és Településfejlesztési Operatív Program keretében 642,07 millió forint támogatást nyert a „Fenntartható települési közlekedésfejlesztés” elnevezésű,TOP-3.1.1-15 azonosító számú pályázati felhíváson. A 100 %-os vissza nem térítendő támogatásból megvalósításra került Nagyatád teljes területére vonatkozóan a közlekedési úthálózat kerékpárosbaráttá tétele kerékpárforgalmi létesítmények kijelölésével és kiépítésével; Ötvöskónyi, mint Nagyatád vonzáskörzetében található település és Nagyatád között kerékpárforgalmi létesítmény kialakítása, valamint a Nagyatádot érintő országos közúti (681, 6821, 6807) átkelési szakaszok mentén kerékpáros útvonal létesítése. A projekt a Széchenyi2020 program keretében valósult meg.

„A Nagyatádi kerékpárút hálózat fejlesztése a fenntartható közlekedésfejlesztés, közlekedésbiztonság javítása érdekében” című, TOP-3.1.1-15-SO1-2016-00010 azonosítószámú pályázat hozzájárul Nagyatádváros kerékpárosbaráttá alakításához, valamint lehetővé teszi a biztonságos, kényelmes és közvetlen kerékpáros közlekedési hálózat létrejöttét. A fejlesztés eredményeként a kerékpáros közlekedésrész arányának növekedése mellett a közlekedésből származó szén-dioxid kibocsátás mennyisége csökkent. A projekt specifikus célja Nagyatád belterületén a keleti és északi városhatár között, valamint a 68 sz. főútmentén Nagyatád és Ötvöskónyi község déli határa között kerékpárosbarát fejlesztések végrehajtása volt, a meglévő infrastruktúra-elemek korszerűsítésével, szükség esetén új elemek kiépítésével.
A megújított és kijelöléssel kialakított kerékpárforgalmi létesítményeken kívül a projekt keretében kiépítésre került 10 900 m új létesítmény, összesen 9450 m kerékpározható útvonallal, melyek a következőket foglalják magukba: irányhelyes, meglévő útburkolat két oldalán kialakított kerékpársáv; meglévő elválasztás nélküli kerékpárút átépítése irányhelyes, elválasztott kerékpárúttá; "koppenhágai" típusú irányhelyes kerékpársáv valamint kétirányú kerékpárút kiépítése. A projektről bővebb információt a www.nagyatad.hu oldalon olvashatnak.