TOP-3.1.1-15-SO1-2016-00013

2020N.jpg

TOP-3.1.1-15-SO1-2016-00013

A KEDVEZMÉNYEZETT NEVE: KAPOSFŐ KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZATA
KONZORCIUMI TAGOK: MAGYAR KÖZÚT NONPROFIT ZÁRTKÖRŰEN MŰKÖDŐ RÉSZVÉNYTÁRSASÁG, SOMOGY MEGYEI ÖNKORMÁNYZAT
A PROJEKT CÍME: KÖZLEKEDÉSBIZTONSÁG JAVÍTÁSA KAPOSFŐ KÖZSÉGBEN
A SZERZŐDÖTT TÁMOGATÁS ÖSSZEGE: 164 272 972,- FT
A PROJEKT ÖSSZKÖLTSÉGE: 164 272 972,- FT
A TÁMOGATÁS MÉRTÉKE: 100%

A PROJEKT TARTALMÁNAK BEMUTATÁSA:

A projekt célja Kaposfő kerékpáros közlekedésének fejlesztése, a településen áthaladó főút mentés új kerékpárutak kialakítása, a mellékutakon kerékpáros nyomvonal kijelölése a Petőfi és Dózsa György utcában, 1800 m hosszan. A kerékpáros létesítmények teljes hossza összesen 7472 m. Kialakításra kerül a településen 10 kerékpártározó is. Beszerzésre kerül egy automata forgalomszámláló berendezés, valamint az út karbantartását biztosító munkagép a szükséges tartozékokkal. A beruházás eredményeként szakadásmentes kerékpáros hálózat alakul ki, a tervezés során valamennyi közlekedő igénye figyelembevételre kerül. A kerékpárosbarát fejlesztéshez kapcsolódóan kerékpárhálózati terv készül az 1. mérföldkőig. A tájékoztató és útirányjelző táblák elhelyezésénél a legoptimálisabb megoldást kívánjuk elérni, ezek tervezésére az UME rendelkezései szerint kerül sor. Az esetlegesen zöldterület igénybevételével járó kerékpárútszakaszok mentén a zöldfelületek visszapótlására a „Kerékpárforgalmi létesítmények mellé telepítendő fák” dokumentumban telepíteni javasolt növényfajokat kívánunk telepíteni. A projekt részeként kötelező kerékpáros közlekedést népszerűsítő és/vagy közlekedésbiztonsági célú szemléletformáló kampány is megvalósításra kerül. Önállóan nem támogatható, kötelezően megvalósítandó tevékenységként a nyilvánosság biztosítása megtörténik az előírtaknak megfelelően.
A beruházás biztosítja a gyalogosok, a közösségi közlekedést igénybe vevők és kerékpárosok biztonságos közlekedési feltételeinek megteremtését és fenntartását. A kerékpáros út fenntartásának költségét a kerékpáros út által érintett település önkormányzat, Kaposfő önkormányzata vállalja, kötelező feladatként, saját költségvetésből. A gyommentesítést, a kerékpáros utat szegélyező növényzet karbantartását, a téli hó- és fagymentesítést a projektben beszerezendő karbantartó kisgép üzemeltetésével, valamint a kapcsolódó szemléletformáló akciók hatására a beruházást követő időszakra vonatkozóan a kerékpáros közlekedés 7-8%-os növekedésére számítunk, mely a gépjárműforgalom közel azonos arányú csökkenését idézheti elő.
A munkaerő mobilitásán túl a fejlesztés eredményeként fenntartható közlekedési móddal biztosítottabbá válik a projektben érintett község lakossága számára az egészségügyi és szociális szolgáltatások, hivatali ügyintézéshez való jobb hozzáférés.
A kerékpárút beruházás lakott területen belüli szakasz fejlesztésére irányul. Ugyanakkor a hálózatosodás lehetőségét megteremti, hogy a kerékpárút egyik végpontját Kaposvár irányában a szomszéd település, Kaposmérő település határáig terveztük. A későbbi tervek szerint a kerékpáros út csatlakozik a Kaposvárig szakadásmentesen elkészülő kerékpárúthoz.
A tervezett kerékpárút a 610 sz. út 15+772 km szelvényétől a 61. sz. főközlekedési út 132+070 km szelvényéig kerül megépítésre.

A PROJEKT TERVEZETT BEFEJEZÉSI DÁTUMA: 2019.10.31.
A PROJEKT AZONOSÍTÓ SZÁMA: TOP-3.1.1-15-SO1-2016-00013