TOP-3.2.1-15-SO1-2016-00004

2020N.jpg

A kedvezményezett neve: Somogyszob Községi Önkormányzat
A projekt címe: Önkormányzati intézmények energetikai korszerűsítése
A szerződött támogatás összege: 72.376.332,- Ft
A projekt összköltsége: 72.376.332,- Ft
A támogatás mértéke: 100%

A projekt tartalmának bemutatása:
A projekt célja a Somogyszobi Általános Iskola és a tornaterem (7563 Somogyszob, Kossuth u 18.) energetikai felújítása, illetve az iskolánál elmaradt padlásfödém hőszigetelése. A tornatermen még energetikai felújítás nem volt. Az iskola a hetvenes évek végén épült, mára már korszerűtlennek minősül.
A felújítás további eredménye az iskola jelenleginél alacsonyabb fent tartási költség elérése.
A tervezett fejlesztés az épület külső lehűlő felületeinek, ferde tetőnek, a pince födémnek a hőszigetelése illetve a nyílászárok cseréje. A fűtés korszerűsítése, új korszerű kondenzációs kazán beépítése a fűtésre és termosztatikus radiátorszelep elhelyezése a meglévő radiátorokra. Továbbá az épület villamos rendszere napelemes kiserőművel tervezzük bővíteni a melegvíz termelésre és a világítás biztosításához.
A projekt teljes mértékben illeszkedik a pályázati kiíráshoz, hiszen olyan mértékű épületenergetikai beruházást tervezünk, melynek hatására jelentősen lecsökken a széndioxid kibocsájtás, és nő a megújuló energia felhasználás aránya, az épület teljes felújítása után az energia hatékonyság által 428,1 GJ/év fosszilis energia megtakarítás keletkezik.
A projekt indokoltságát egyrészt a fejlesztés által elérhető jelentős üzemeltetési költségmegtakarítás jelenti. A jelenlegi rezsiköltségek éves szinten meghaladják a 7,5 millió Ft-ot, melynek drasztikus csökkentését lehet a beruházás megvalósításával előidézni, jelenlegi várakozásaink alapján az épület energiaköltsége kb. 3,8 MFt körül alakulhat a beruházást követően.

Az energetikai felmérést követően a javasolt műszaki megoldás figyelembe vette, hogy az épület nyílászáróit 2009-ben kicserélték az akkori előírásoknak megfelelő nyílászárókra, így azok cseréje nem eredményezne a ráfordításokkal arányos megtakarítást, ezért csak az a néhány nyílászáró kerülne cserére, amelyek cseréje akkor nem valósult meg és műszaki állapotuknál fogva az most szükségszerű. Továbbá figyelembe vételre került, a 2010-ben pályázati forrásból megvalósított épületszigetelési projekt is.
Jelen projekt keretében szükségszerű beavatkozások:
• Tantermi résznél: padlásfödém hőszigetelése, és három kisméretű ablak cseréje.
• A szociális épületrész külső falak és padlásfödém hőszigetelése.
• A tornaterem külső falak és padlásfödém hőszigetelése, nyílászárok cseréje, kopolit üvegfelületek cseréje.
• Az egész iskola fűtés korszerűsítése, kazán és termo szelepes radiátor beépítése, több fűtési kör kiépítése.
• Megújuló energia termelése céljából 12 kWp teljesítményű napelemes rendszer kerül kiépítésre a tetőre.


A projekt a Somogy Megyei Önkormányzattal közösen, konzorcium formájában valósul meg. A konzorcium vezetője Somogyszob Község Önkormányzata. A feladatok megosztását a konzorciumi szerződés szabályozza. A Somogy Megyei Önkormányzat részt vesz a projekt előkészítésében és végrehajtásában és a projektmenedzsmenti feladatok ellátásában.
Az elkészült beruházás üzemeltetése, fenntartása a jelenlegi keretek között folytatódik. Az iskolát a Klebelsberg Intézményfenntartó Központ, mint vagyonkezelő, üzemelteti.

A projekt tervezett befejezési dátuma: 2019.05.31.
A projekt azonosító száma: TOP-3.2.1-15-SO1-2016-00004