• Somogy Megyei Önkormányzat
  • Cím: 7400 Kaposvár, Fő u. 10.
  • Telefon: +36 (82) 898-246
  • E-mail: hivatal@som-onkorm.hu
Megyeháza Kaposvár Fő utcáján

Megyeháza Kaposvár Fő utcáján

TOP-3.2.1-15-SO1-2016-00006

2020_reg.jpg

A kedvezményezett neve: Zamárdi Város Önkormányzata
A projekt címe: Zamárdi Fekete István Általános Iskola és Alapfokú Művészeti Iskola energetikai korszerűsítése
A szerződött támogatás összege: 200.000.000,- Ft
A projekt összköltsége: 200.000.000,- Ft
A támogatás mértéke: 100%
A projekt tartalmának bemutatása:

Jelen beruházás célja Zamárdi város széndioxid-kibocsátásának csökkentése a Zamárdi Fekete István Általános Iskola és Alapfokú Művészeti Iskola korszerűsítése révén. A kétszintes, két összefüggő épülettömbből álló, külön tornacsarnokkal, bitumenes sportpályával, korszerű napközis konyhával és étteremmel, nyolc tanteremmel és könyvtárral rendelkező közintézményben alsó és felső tagozaton mintegy 200 diák tanul. Az általános nevelésük-oktatásuk mellett alapfokú művészoktatás folyik itt táncművészeti ágon. E fejlesztés által a diákok korszerű, energiahatékony környezetben folytathatják tanulmányaikat.

A beruházás hozzájárul Magyarország felzárkóztatásához az EU átlaghoz a megújuló energiaforrások használatával. A TOP-3.2.1-15-es kódszámú, Önkormányzati épületek energetikai korszerűsítése című pályázati felhívásban megfogalmazott átfogó céllal és alcélokkal összhangban áll a tervezett energetikai beruházás: hozzájárul a hatékonyabb energiafelhasználáshoz, elősegíti a racionálisabb energiagazdálkodást, csökkenti a széndioxid-kibocsátást, továbbá a hatékony és költségkímélőbb energiafelhasználást eredményez.
A tervezett beruházás során új kondenzációs kazán kerül beépítésre, valamint megvalósul az épület teljes körű hőszigetelése, a nyílászárók cseréje és a világításkorszerűsítés is, amely tovább mérsékeli az energiaköltségeket. A beruházás keretein belül fotovillamos rendszer kiépítése valósul meg az épület tetejére telepítendő 27,0 kW-os teljesítménnyel bíró napelemes rendszerrel, mely során az intézmény önellátóvá válik. A végrehajtott energiahatékonysági beruházás során pozitív eredmény várható az üzemeltetésben, javul az épület hőmegtartó képessége, megtörténik az új fűtési igényekhez igazodó fosszilis energiahordozó alapú hőtermelő berendezések korszerűsítése, cseréje, továbbá a kapcsolódó fűtési és HMV (használati melegvíz) rendszerek korszerűsítése. Új kondenzációs kazán beépítésével csökkentjük a károsanyag levegőbe juttatását, továbbá üzemeltetése energiatakarékos, hiszen a megváltozott hőigényekhez illeszkedő energiát használ fel.
A teljes beruházás végrehajtásával hozzájárulunk a környezetre gyakorolt hatás mérsékléséhez, továbbá a helyi lakosság környezettudatos életvitelre való áttérés ösztönzésére egy pozitív példa nyomán. A projekttel kapcsolatos folyamatos tájékoztatással és szemléletformálással a közösség energiatakarékos gondolkodásmódját alakítjuk ki. A projekt megvalósítása klímakockázattal nem jár, viszont hozzájárul az országos üvegházhatású gázkibocsátás csökkentéséhez. A beruházással célunk az is, hogy az önkormányzat esélyegyenlőségi stratégiáját követve hozzájáruljunk a szolgáltatások egyenlő esélyű hozzáféréséhez.
A beruházás műszaki-szakmai eredményei: a számszerűsíthető tevékenységek tekintetében, a fejlesztés előtti állapothoz képest a felhasznált villamosenergia -203 500GJ/kWh, a vásárolt hőenergia 12 21710GJ/kWh-val csökken. Az eredmény nem számszerűsíthető, egyéb tulajdonsága: korszerű hatályos jogszabályoknak megfelelő hő és páratechnikai értékekkel rendelkező épület kialakítása.

A projekt szakmai-műszaki tartalma:
 Önkormányzati tulajdonú épületek energiahatékonyság-központú fejlesztése, külső határoló szerkezeteik korszerűsítése által: a főépület és tornaterem utólagos, teljes körű hőszigetelése az épületnek, nyílászáró cserével.
 Fosszilis energiahordozó alapú hőtermelő berendezések korszerűsítése, cseréje, és/vagy a kapcsolódó fűtési és HMV rendszerek korszerűsítése: kazáncsere, a fűtési hőigényekhez igazodó kondenzációs kazánra.
 Maximum háztartási méretű kiserőmű (HMKE) fotovillamos rendszer kialakítása saját villamosenergia-igény kielégítése céljából: napelem elhelyezése a tetőre: 27 kW-os teljesítménnyel.
 Az adott épülethez kapcsolódó, már meglévő beltéri világítási rendszerek korszerűsítése.


A projekt tervezett befejezési dátuma: 2019.09.15.
A projekt azonosító száma: TOP-3.2.1-15-SO1-2016-00006