TOP-3.2.1-15-SO1-2016-00007

2020_reg.jpg

A KEDVEZMÉNYEZETT NEVE: SÁGVÁR KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZATA
A PROJEKT CÍME: KOMPLEX ENERGIAHATÉKONYSÁGI KORSZERŰSÍTÉS SÁGVÁRON
A SZERZŐDÖTT TÁMOGATÁS ÖSSZEGE: 60.000.400,- FT
A PROJEKT ÖSSZKÖLTSÉGE: 60.046.640,- Ft
A TÁMOGATÁS MÉRTÉKE: 100%
A PROJEKT TARTALMÁNAK BEMUTATÁSA:

A „Komplex energiahatékonysági korszerűsítés Ságváron” címet viselő projekt a ságvári Szilády Áron Általános és Alapfokú Művészeti Iskola hőszigetelését és nyílászáró cseréjének, valamint épületenergetikai korszerűsítésének tervezetét foglalja magába, mivel az intézmény épületének energiatermelő hatékonysága alacsony, annak építészeti és gépészeti rendszerének elavultsága miatt. A projekt megvalósulásával az épület energiapazarló és környezetszennyező hatása, valamint magas üzemeltetési költségekkel járó fenntartása jelentősen csökkenthető. A fejlesztés megvalósításával az iskola épülete a hatályos TNM rendeletnek megfelelő hő és páratechnikai értékekkel rendelkező épületté válik, hozzájárulva az objektum állagmegóvásához is.

A projekt egyik legfontosabb célkitűzése, a Terület- és Településfejlesztési Operatív Program stratégiai céljaival összhangban, az alacsony széndioxid-kibocsátású gazdaságra való áttérés, aminek következtében hatékonyabb energiahasználat és racionálisabb energiagazdálkodás valósul meg. A projektben tervezett fejlesztések egyrészt az épület energiamegtartó-képességére terjednek ki (hőszigetelés, nyílászáró csere), másrészt a meglévő villamosenergia forrás megújuló energiaforrással (napelem) való felcserélését tartalmazzák.

Az iskola épületének hőszigetelése és nyílászáró cseréje a csökkentett energiafogyasztással párhuzamosan hatékony energiafelhasználást, továbbá az épület üvegházhatású gázok kibocsátásának csökkenését eredményezi. E fejlesztéssel jelentősen csökken, az energiatakarékosság és környezetkímélő hatás további növeléséhez járul hozzá a megújuló energiaforrás alkalmazása napelem beépítésével.
A szakemberek megállapították, hogy az épület villamos energia felhasználási igényét maximálisan kielégítené egy a tetőre szerelt 4 kW-os teljesítményű napelem a maximum háztartási méretű kiserőmű (HMKE) fotovillamos rendszer kialakítása saját villamosenergia-igény kielégítése céljából, ami rendkívül környezetkímélő és költséghatékony egyszerre.

A beruházás hatására javul az objektum hő-megtartó képessége, arányosan csökken az ideális hőmérséklet megteremtéséhez szükséges energiamennyiség: a vásárolt földgáz hőenergia több mint negyedére, 88 460 kWh-ról 21 000 kWh-ra csökken, az iskola éves primer energia fogyasztása -71 603,99kWh/év, azaz -246,70 GJ/év primer energiafelhasználás csökkenés valósul meg. A fosszilis alapú villamos energia üzembe helyezésével közel 4000kWh villamos energia keletkezik.

A projekttervben meghatározott tevékenységek megvalósulásával biztosítottá válnak a munkavégzéshez és a működéshez szükséges feltételek. A projekt lezárulását követően az energetikai szempontból korszerűsített épület fenntartását és üzemeltetését Ságvár Község Önkormányzata látja el.

A PROJEKT TERVEZETT BEFEJEZÉSI DÁTUMA: 2020.06.13.
A PROJEKT AZONOSÍTÓ SZÁMA: TOP-3.2.1-15-SO1-2016-00007