TOP-3.2.1-15-SO1-2016-00030

 2020N.jpg

Kedvezményezett: Hetes Község Önkormányzata
Projekt címe: Önkormányzati épületek energetikai korszerűsítése
Szerződött támogatás összege: 103 997 225 Ft
A projekt összköltsége: 103 997 225 Ft
Támogatás mértéke: 100%
Projekt tervezett befejezés dátuma: 2020. február 18.
A projekt azonosító száma: TOP-3.2.1-15-SO1-2016-00030

A projekt tartalmának bemutatása:
A projekt célja Hetesi Közös Önkormányzati Hivatalhoz tartozó egyes települések épületeinek épületenergetikai korszerűsítése. A projekt keretében Hetesen a Közös Önkormányzati Hivatal és az „Ezüstjuhar” idősek otthona, Várdán az Önkormányzat hivatalának épülete (benne közcélú edzőterem), Csombárdon egy többfunkciós épület (közigazgatási funkciót ellátó és kiszolgáló helyiségekkel, könyvtárral, orvosi rendelővel), itt működik az önkormányzat is kerül korszerűsítésre.
A fejlesztés jelentős üzemeltetési költségmegtakarítás jelent. A jelenlegi rezsiköltségek drasztikus csökkentését kívánjuk a beruházás megvalósításával előidézni, jelenlegi várakozásaink alapján az épületek energiaköltsége 30-40%-kal alacsonyabban alakulhat a beruházást követően. Továbbá a térségben nem eléggé elterjedtek a megújuló energiát hasznosító berendezések, ezért a fejlesztés megvalósításával a lakossági és az önkormányzati szféra szemléletformálásához is szeretnénk hozzájárulni.
A projekt teljes mértékben illeszkedik a pályázati kiíráshoz, hiszen olyan mértékű épületenergetikai beruházást tervezünk, melynek hatására jelentősen lecsökken a szén-dioxid kibocsájtás, és nő a megújuló energia felhasználás aránya, az épület teljes felújítása után az energia hatékonyság által jelentős fosszilis energia megtakarítás keletkezik, mert energia váltás is lesz.
A projekt során a homlokzati hőszigetelés és a napelemek telepítése, valamint gépészeti korszerűsítés valósul meg. Ezek mellett akadálymentesítés, képzés és nyilvánosság biztosítása. A projekt részét képezik még a beruházáshoz kapcsolódó szakmai feladatok: előkészítés, projektmenedzsment, valamint a marketing keretében megvalósuló szemléletformálási akciók.
A projekt eredményeként az épület fenntarthatósága és használhatósága nagymértékben növekszik. Az elsődleges környezeti hatása, CO2 kibocsátási és megújuló energia termelése mellett, a projekt biztosítja a megfelelő színvonalú közszolgáltatások elérését a településen.
A projektet Hetes Község Önkormányzata a Somogy Megyei Önkormányzattal, Várda Községi Önkormányzattal és Csombárd Községi Önkormányzattal közösen, konzorcium formájában valósítja meg. A konzorcium vezetője Hetes Község Önkormányzata.
Az elkészült beruházás üzemeltetése, fenntartása a jelenlegi keretek között folytatódik. Az épületeket az egyes községi önkormányzatok tarják fenn, üzemeltetik.