TOP-3.2.1-15-SO1-2016-00038

2020N.jpg

Kedvezményezett neve: Nagyatád Város Önkormányzata
A projekt kezdetének és befejezésének időpontja:
A projekt megvalósításának kezdete: 2017. július 05.
A projekt megvalósításának tervezett befejezése: 2020. november 15.
A projekt összköltsége: 99 997 744 Ft
A támogatás összege: 99 997 744 Ft
A támogatás mértéke: 100 %

 

TÁJÉKOZTATÓ
A POLGÁRMESTERI HIVATAL 2. SZÁMÚ ÉPÜLETÉNEK ENERGETIKAI KORSZERŰSÍTÉSE NAGYATÁDON

Nagyatád Város Önkormányzata a Terület- és Településfejlesztési Operatív Program keretében 100,00 millió forint vissza nem térítendő támogatást nyert az „Önkormányzati épületek energetikai korszerűsítése” elnevezésű, TOP-3.2.1-15 azonosító számú pályázati felhíváson. A 100 %-os vissza nem térítendő támogatásból kivitelezésre kerül Nagyatádon a Polgármesteri Hivatal 2. számú épületének energetikai korszerűsítése. A projekt a Széchenyi2020 program keretében valósul meg.
Az Önkormányzat átgondolt városfejlesztési stratégiájának, környezettudatos gondolkodásmódjának előtérbe helyezésével, a város közintézmény fejlesztési, felújítási folyamatának részeként valósul meg „A Polgármesteri Hivatal 2. számú épületének energetikai korszerűsítése Nagyatádon” című, TOP-3.2.1-15-SO1-2016-00038 azonosító számú pályázat, amely hozzájárul az önkormányzati intézmények környezetterhelésének csökkenéséhez, az energiatudatosság fokozásához. A Polgármesteri Hivatal 2. számú épületének komplex fejlesztése során megvalósul az épület hőszigetelése, a nyílászárók cseréje, valamint a fűtés és világításkorszerűsítése. Az energia- és költséghatékonyság növelése érdekében megújuló energiaforrásként az épület tetején napelemek kerülnek elhelyezésre. A felújítással komfortosabbá, korszerűbbé válik az épület. A fejlesztés eredményeként csökken az épület energiafelhasználása és üzemeltetési költsége, továbbá az üvegházhatású gázok kibocsátása.

A projektről bővebb információt a www.nagyatad.hu oldalon olvashatnak.

Sajtóközlemény