TOP-3.2.1-16-SO1-2017-00004

2020N.jpg

A kedvezményezett neve: Mernye Község Önkormányzata (gesztor), Somogy Megyei Önkormányzat (konzorciumi tag)
A projekt azonosító száma: TOP-3.2.1-16-SO1-2017-00004
A projekt címe: Mernyei Orvosi Rendelő energetikai korszerűsítése
A szerződött támogatás összege: 49 000 000,- Ft
A projekt összköltsége: 49 210 103,- Ft
A támogatás mértéke: 100%

A projekt tartalmának bemutatása:
Mernye község Önkormányzatának vezetése azon fejlesztést/energetikai korszerűsítési javaslatotválasztotta, mely a legnagyobb mértékben hozzájárul az energetikai költségek hosszú távúcsökkentéséhez. Mernye, Fő utca 13. szám alatt található önkormányzati tulajdonban lévő orvosi rendelő energetikaikorszerűsítését valósította meg. A felújítás során a 200 négyzetméteres létesítmény külsőhomlokzatát hőszigetelő anyaggal burkolták, és kicserélték a nyílászárókat: 15 ablakot és 3 ajtót.

A fűtési rendszer korszerűsítését egy 24 kW teljesítményű szilárd biomassza kazán (faelgázosító kazán) beépítésével oldották meg. A fűtési rendszer biztonságos működése és üzemeltetése érdekében az önkormányzat saját forrásból megoldotta az elavult gázkazán cseréjét, így biztosítva a tartalék lehetőségét. A fűtéskorszerűsítés új radiátorok felszerelésével lett teljes. A projekt célja az alacsony széndioxid-kibocsátású működésre való áttérés, aminek következtében hatékonyabb energiahasználat és racionálisabb energiagazdálkodás valósul meg. A projektben megvalósított fejlesztések egyrészt az épület energiamegtartó-képességére (hőszigetelés, nyílászárócsere), másrészt a gazdaságosabb és környezetkímélőbb fűtési rendszer kialakítására terjedt ki. A projekt megvalósítása klímakockázattal nem járt, hozzájárul viszont az országos üvegházhatásúgáz kibocsátás csökkentéséhez.

A projekt az Európai Regionális Fejlesztési Alap és a hazai központi költségvetési előirányzat által finanszírozott támogatásból valósul meg.
A projekt megvalósításának tényleges kezdete 2018. február 1., a megvalósítás tényleges befejezése 2021. március 12.