TOP-3.2.1-16-SO1-2017-00005

2020N.jpg

 

Kedvezményezett: Gáosfa Község Önkormányzata
Projekt címe: Önkormányzati épület energetikai korszerűsítése Gálosfán
Támogatási szerződés száma: TOP-3.2.1-16-SO1-2017-00005
Szerződött támogatás összege: 36 000 000 Ft
Támogatás mértéke: 100%
Projekt tervezett befejezés dátuma: 2020. augusztus 31.

Projekt tartalmának bemutatása:

A projekt egy Gálosfa Község Önkormányzatának kizárólagos tulajdonában lévő önkormányzati épület energetikai korszerűsítését valósítja meg a 7473 Gálosfa, Kossuth Lajos u. 3 sz. alatt. A múlt század elején épült épület 3, a település szempontjából nagyon fontos funkciót foglal magában, így közigazgatási (polgármesteri hivatal)-, alapfokú egészségügyi funkciót, valamint otthont ad a könyvtárnak is. A falu szempontjából tehát stratégiailag igen fontos hosszú távú, korszerű, és energiatakarékos fenntarthatósága. A pályázat a Somogy Megyei Önkormányzat konzorciumi partnerségében került benyújtásra, tekintettel arra, hogy a projektmenedzsmenti feladatokat a megyei önkormányzat látja el.
A beruházással a következő tevékenységek valósulnak meg: az épület hőszigetelése, és nyílászáróinak cseréje, és fűtésének korszerűsítése történik meg. Ehhez járul még hozzá egy 5 kW teljesítményű napelem-rendszer telepítése is. A kötelező akadálymentesítés révén pedig mindenki számára egyenlő esély lesz biztosítva az épület elérésére. A beruházás mellett projekt-előkészítésre, közbeszerzésre, műszaki ellenőrzésre, kötelező nyilvánosságra, és
projektmenedzsmentre költünk. E mellett képzéssel, és szemléletformáló akcióval „neveljük rá” a lakosságot az energia takarékosságra, e megújult ház bemutatásával, hiszen a településen egyelőre igen ritka a fatüzelésű kazánnal működtetett, szabályozott központi fűtési rendszer ismerete és használata.

A projekt révén az épület korszerű, energiatakarékos működtetése valósul meg, ami által Gálosfa Község Önkormányzatának hosszú távon lehetősége lesz arra, hogy a körzetközpont Szentbalázson ellátott önkormányzati feladatokat (önkormányzati ügyek helybeli intézése, és a házi orvos heti egyszeri gálosfai
rendelése) fenntarthassa, komfortosabbá téve a település lakosságának életét, az egyenlő esélyű hozzáférést jobban biztosítva a szolgáltatásokhoz.

A projekt megvalósításának tervezett időtartama: 2018. február 1. - 2020. augusztus 31.