TOP-3.2.1-16-SO1-2019-00029

2020N.jpg

A kedvezményezett neve: Orci Község Önkormányzata
A projekt címe: Orci önkormányzati épületének energetikai korszerűsítése
A szerződött támogatás összege: 47 800 000 Ft
A projekt összköltsége: 48 446 761 Ft
A támogatás mértéke: 100%
A projekt azonosító száma: TOP-3.2.1-16-SO1-2019-00029
A tervezett befejezési határidő: 2022.10.28.

A projekt tartalmának bemutatása:

A projekt célja, hogy a pályázatban szereplő önkormányzati intézmény hatékonyabb energiahasználatát, racionálisabb energiagazdálkodását elősegítse azáltal, hogy az önkormányzati épület energiahatékonyságot célzó felújítása és fejlesztése megvalósul. Ezzel több cél is elérésre kerül: egyrészt a fosszilis energiahordozókból származó üvegházhatású gázok (ÜHG) kibocsátásának csökkentését szolgálják, másrészt a hazai megújuló energiaforrások fokozottabb használatát érjük el, mivel a magyar átlag elmarad az EU átlagtól, harmadrészt pedig a projekt keretein belül a megújuló energiaforrások elérhetőbbé válnak, a helyi és környékbeli lakosság megismeri ezek működését, hatékonyságát, ezáltal kívánjuk ösztönözni őket ezen technológiák használatára.

A projekt helyszíne:

Közösségi ház – 7461 Orci, Rákóczi u. 5. Az energetikai szakember által végzett felmérés alapján, a szakember javaslataira az alábbi tevékenységeket tervezzük megvalósítani: Önkormányzati tulajdonú épületek energiahatékonyság-központú fejlesztése, külső határoló szerkezeteik korszerűsítése által, Maximum háztartási méretű kiserőmű (HMKE) fotovillamos rendszer kialakítása saját villamosenergia-igény kielégítése céljából, Fosszilis energiahordozó alapú hőtermelő berendezések korszerűsítése, cseréje, és/vagy a kapcsolódó fűtési és HMV rendszerek korszerűsítése, Akadálymentesítés.

Az korszerűsítéssel érintett építmény kialakult alaprajzi elrendezésű. A felújítás során fő alaprajzi rendszere nem változik. Belső átalakítás az akadálymentes
vizesblokk kialakítása miatt válik szükségessé. A felújítások nem építési engedély kötelesek. Az épület külső hőszigetelésnek elvégzése nyílászáróinak cseréje fűtés korszerűsítése új építmény építését nem igényli. A tervezett napelemes rendszer a legideálisabb tetősíkon lesz elhelyezve. A projekt megvalósításához új közmű csatlakozás nem szükséges. A fűtés korszerűsítés nem a meglévő gáz közmű felhasználásával valósul meg. A megvalósuló napelemes rendszer a meglévő elektromos közmű csatlakozás felhasználásával valósul meg. A projektarányos akadálymentesítés (vizesblokk kialakítása) a meglévő víz, szennyvíz közmű csatlakozás felhasználásával valósul meg.