TOP-3.2.1-16-SO1-2019-00031

2020N.jpg

A kedvezményezett neve: Gölle Községi Önkormányzat
A projekt címe: Gölle önkormányzati épületének energetikai korszerűsítése
A szerződött támogatás összege:  40 275 646 Ft
A projekt összköltsége: 40 301 046 Ft
A támogatás mértéke: 100%
A projekt azonosító száma: TOP-3.2.1-16-SO1-2019-00031
A tervezett befejezési határidő: 2022.08.31.
A projekt tényleges befejezési dátuma: 2022.08.31.

A projekt tartalmának bemutatása:

 

A projekt célja, hogy a pályázatban szereplő önkormányzati intézmény hatékonyabb energiahasználatát, racionálisabb energiagazdálkodását elősegítse azáltal, hogy az önkormányzati épület energiahatékonyságot célzó felújítása és fejlesztése megvalósul. Ezzel több cél is elérésre kerül: egyrészt a fosszilis
energiahordozókból származó üvegházhatású gázok (ÜHG) kibocsátásának csökkentését szolgálják, másrészt a hazai megújuló energiaforrások fokozottabb
használatát érjük el, mivel a magyar átlag elmarad az EU átlagtól, harmadrészt pedig a projekt keretein belül a megújuló energiaforrások elérhetőbbé válnak, a helyi és környékbeli lakosság megismeri ezek működését, hatékonyságát, ezáltal kívánjuk ösztönözni őket ezen technológiák használatára.

A projektben fejlesztendő épület leromlott műszaki állapotban van, az energiahatékonyságot célzó felújítással jelentős eredményeket tudunk elérni. Minden konzorciumi tag elkötelezett a fejlesztés mellett. Az önkormányzat a fejlesztést saját erőből nem tudná megvalósítani, ezért van szükség a pályázati támogatásra. Az épület az 1920-30-as években épülhetett az adott kor színvonalának megfelelően hagyományos technológiával, „L” alakú elrendezéssel. A szerkezeti elemek statikailag megfelelőek, falazata szilárd, födéme és tetőszerkezete jó állapotban van, hosszabb időn át tartó hasznosítása tervezett. Felújítása indokolt. A projekt helyszíne: Közösségi ház – 7272 Gölle, Árpád u. 35.Funkciói: orvosi rendelő, védőnői szolgálat, Nyugdíjasklub.
Az energetikai szakember által végzett felmérés alapján, a szakember javaslataira az alábbi tevékenységeket tervezzük megvalósítani: Önkormányzati tulajdonú épületek energiahatékonyság-központú fejlesztése, külső határoló szerkezeteik korszerűsítése által, Maximum háztartási méretű kiserőmű (HMKE) fotovillamos rendszer kialakítása saját villamosenergia-igény kielégítése céljából, Fosszilis energiahordozó alapú hőtermelő berendezések korszerűsítése, cseréje, és/vagy a kapcsolódó fűtési és HMV rendszerek korszerűsítése, Akadálymentesítés.