TOP-3.2.1-16-SO1-2019-00034

2020N.jpg

Támogatási szerződés száma: TOP-3.2.1-16-SO1-2019-00034
Projekt címe: Önkormányzati épület energetikai fejlesztése Gamáson
Kedvezményezett: Gamás Község Önkormányzata
Szerződött támogatás összege: 32 000 000 Ft
Támogatás mértéke: 100%
Projekt tervezett befejezés dátuma: 2022.02.28.

A projekt célja, hogy a pályázatban szereplő önkormányzati épület hatékonyabb energiahasználatát, racionálisabb energiagazdálkodását elősegítse azáltal, hogy az önkormányzati épület energiahatékonyságot célzó felújítása és fejlesztése megvalósul. Ezzel több cél is elérésre kerül: egyrészt a fosszilis energiahordozókból származó üvegházhatású gázok (ÜHG) kibocsátásának csökkentését szolgálják, másrészt a hazai megújuló energiaforrások fokozottabb
használatát érjük el, mivel a magyar átlag elmarad az EU átlagtól, harmadrészt pedig a projekt keretein belül a megújuló energiaforrások elérhetőbbé válnak, a helyi és környékbeli lakosság megismeri ezek működését, hatékonyságát, ezáltal kívánjuk ösztönözni őket ezen technológiák használatára.

A pályázat illeszkedik a TOP azon stratégiai céljához, miszerint az alacsony széndioxid-kibocsátású gazdaságra való áttérést ösztönözze, csatlakozva a globális erőfeszítésekhez. A projekt hozzájárul a 2012/27/EU irányelv szerinti energiahatékonysági illetve a 2009/28/EK irányelv szerinti megújuló energia
részarányra vonatkozó kötelezettségek tagállami teljesítéséhez, ezáltal a hazai és az EU 2020 célok megvalósításához.

A projektben fejlesztendő épület leromlott műszaki állapotban van, az energiahatékonyságot célzó felújítással jelentős eredményeket tudunk elérni.

Az épület az építési idejének megfelelő műszaki állapotban van, energetikailag elavult. Hagyományos építési móddal épült, nyeregtetős, tégla falazatú épület.
A határoló szerkezetek hőveszteség tényezője nem felel meg a jelenlegi követelményszintnek. A nyílászárók elavultak, rossz hőátbocsátási tényezővel rendelkeznek. Gépészete korszerűtlen. Az épületbe az akadálymentes bejutás nem biztosított, akadálymentes wc nincs. Felújítása indokolt.

A projekt helyszíne: Szabadidőközpont, klubhelyiség - 8685 Gamás, Fő utca 98.

Az energetikai szakember által végzett felmérés alapján, a szakember javaslataira az alábbi tevékenységeket tervezzük megvalósítani: Önkormányzati tulajdonú épületek energiahatékonyság-központú fejlesztése, külső határoló szerkezeteik korszerűsítése által, Maximum háztartási méretű kiserőmű (HMKE) fotovillamos rendszer kialakítása saját villamosenergia-igény kielégítése céljából, Fosszilis energiahordozó alapú hőtermelő berendezések korszerűsítése, cseréje, és/vagy a kapcsolódó fűtési és HMV rendszerek korszerűsítése, Akadálymentesítés.

A projekt hosszú távú közvetlen célja, hogy a pályázatban szereplő önkormányzati intézmények hatékonyabb energiahasználatát, racionálisabb energiagazdálkodását elősegítse azáltal, hogy az önkormányzati épület energiahatékonyságot célzó felújítása és fejlesztése megvalósuljon. Ezzel több cél is elérésre kerül: egyrészt a fosszilis energiahordozókból származó üvegházhatású gázok (ÜHG) kibocsátásának csökkentését szolgálják, másrészt a hazai megújuló energiaforrások fokozottabb használatát érjük el, mivel a magyar átlag elmarad az EU átlagtól.

A projekt hosszú távú közvetett célja, hogy a fejlesztés megvalósításával a megújuló energiaforrásokat, új technológiákat a helyi és környékbeli lakosok és
vállalkozók megismerjék. A jól működő, energiahatékony rendszereket remélhetőleg minél több helyi lakos és vállalkozó fogja alkalmazni, köszönhetően a jelen projektből származó pozitív tapasztalatoknak is, ezzel hozzájárulva a megye felzárkózásához.

Az korszerűsítéssel érintett építmény alaprajzi elrendezése nem változik. Belső átalakítás az akadálymentes vizesblokk kialakítása miatt válik szükségessé. A
felújítások nem építési engedély kötelesek. Az épület külső hőszigetelésnek elvégzése, a HMV rendszer és a szilárd biomassza kazán rendszer kialakítása új
építmény építését nem igényli. A tervezett napelemes rendszer a legideálisabb tetősíkon lesz elhelyezve. A projekt megvalósításához új közmű csatlakozás nem szükséges. A megvalósuló napelemes rendszer a meglévő elektromos közmű csatlakozás felhasználásával valósul meg. A projektarányos akadálymentesítés (vizesblokk kialakítása) a meglévő víz, szennyvíz közmű csatlakozás felhasználásával valósul meg.