TOP-3.2.1-16-SO1-2019-00037

2020N.jpg

A kedvezményezett neve: Polány Község Önkormányzata
A projekt címe: „Művelődési ház épületének energetikai korszerűsítése”
A szerződött támogatás összege: 20 058 860 Ft
A projekt összköltsége: 22 677 096 Ft
A támogatás mértéke: 100%
A projekt azonosító száma: TOP-3.2.1-16-SO1-2019-00037
A tervezett befejezési határidő: 2023.04.28.

A projekt tartalmának bemutatása:

Polány Község Önkormányzata elhatározta, hogy az önkormányzat tulajdonában levő építmény magas fenntartási (rezsi) költségeit csökkenteni szándékozik,
valamint a megújuló energetikai rendszereket a településen belül elfogadottá teszi azáltal, hogy jó példával elől járva ilyen beruházást valósít meg. A projekt megvalósításával nagymértékű megtakarítás érhető el, ezáltal a települési önkormányzat egyéb más fontos területekre tud pénzeket átcsoportosítani – például szociális ellátásokra, munkahelyteremtésre, közösségi fejlesztésekre. A projekt célja az önkormányzati tulajdonban levő művelődési ház energetikai korszerűsítése: szigetelés, akadálymentesítés, fűtéskorszerűsítés és napelemes rendszer (3 kWp) telepítés. A projekt megvalósulásának eredményeképpen az épület fosszilis energiaszükséglete minimalizálódik. Ezen túl csökken a széndioxid kibocsátás, valamint az egyéb üvegházhatású káros gázok és por. További hatása, hogy a lakosság megismeri az alternatív/megújuló energiát, energetikai rendszereket, azokkal szemben elfogadóvá válik, ezáltal a későbbiekben magán beruházásokat is végrehajtanak.

A támogatási kérelem konzorciumi együttműködés keretében került benyújtásra, a gesztor Kaposkeresztúr Községi Önkormányzat, a partner a Somogy Megyei Önkormányzat. A Somogy Megyei Önkormányzat saját hatáskörben végzi a projekt menedzsment megvalósítását, nyilvánosság biztosítását és képzést, minden mást a gesztor fog koordinálni, többek között a szolgáltatási szerződések és építési szerződés szerinti tevékenységek irányítását.