TOP-3.2.1-16-SO1-2019-00040

2020N.jpg

A kedvezményezett neve: Babócsa Község Önkormányzata
A projekt címe: Az önkormányzat épületének energetikai korszerűsítése Babócsán
A szerződött támogatás összege: 48 675 000 Ft
A projekt összköltsége: 48 675 000 Ft
A támogatás mértéke: 100%
A projekt azonosító száma: TOP-3.2.1-16-SO1-2019-00040
A tervezett befejezési határidő: 2021.12.31.

A projekt tartalmának bemutatása:

A projekt célja, hogy a pályázatban szereplő önkormányzati intézmény hatékonyabb energiahasználatát, racionálisabb energiagazdálkodását elősegítse azáltal, hogy az önkormányzati épület energiahatékonyságot célzó felújítása és fejlesztése megvalósul. Ezzel több cél is elérésre kerül: egyrészt a fosszilis energiahordozókból származó üvegházhatású gázok (ÜHG) kibocsátásának csökkentését szolgálják, másrészt a hazai megújuló energiaforrások fokozottabb használatát érjük el, mivel a magyar átlag elmarad az EU átlagtól, harmadrészt pedig a projekt keretein belül a megújuló energiaforrások elérhetőbbé válnak, a helyi és környékbeli lakosság megismeri ezek működését, hatékonyságát, ezáltal kívánjuk ösztönözni őket ezen technológiák használatára. A projekt a területi szereplők Kormány által elfogadott integrált területi programjainak a megvalósítását szolgálja. A pályázat illeszkedik a TOP azon stratégiai céljához, miszerint az alacsony széndioxid-kibocsátású gazdaságra való áttérést ösztönözze, csatlakozva a globális erőfeszítésekhez. A projekt hozzájárul a 2012/27/EU irányelv szerinti energiahatékonysági illetve a 2009/28/EK irányelv szerinti megújuló energia részarányra vonatkozó kötelezettségek tagállami teljesítéséhez, ezáltal a hazai és az EU 2020 célok megvalósításához. A projektben fejlesztendő épület leromlott műszaki állapotban van, az energiahatékonyságot célzó felújítással jelentős eredményeket tudunk elérni. Minden konzorciumi tag elkötelezett a fejlesztés mellett. Az önkormányzat a fejlesztést saját erőből nem tudná megvalósítani, ezért van szükség a pályázati támogatásra. Az épület az építési idejének megfelelő műszaki állapotban van, energetikailag elavult. Hagyományos építési móddal épült, nyeregtetős, tégla falazatú épület. A nyílászáróknak egy nagyobb része korábban ki lettek cserélve korszerűekre. A határoló szerkezetek hőveszteség tényezője nem felel meg a jelenlegi követelményszintnek. Gépészete korszerűtlen, pazarló. Az épületbe az akadálymentes bejutás nem megfelelően biztosított, a meglévő akadálymentes illemhely sem teljesen felel meg a követelményeknek, felújítása indokolt.

A projekt helyszíne: Közös Önkormányzati Hivatal - 7584 Babócsa, Rákóczi utca 12. Az energetikai szakember által végzett felmérés alapján, a szakember javaslataira az alábbi tevékenységeket tervezzük megvalósítani: Önkormányzati tulajdonú épületek energiahatékonyság-központú fejlesztése, külső határoló szerkezeteik korszerűsítése által, Maximum háztartási méretű kiserőmű (HMKE) fotovillamos rendszer kialakítása saját villamosenergia-igény kielégítése céljából, Fosszilis energiahordozó alapú hőtermelő berendezések korszerűsítése, cseréje, és/vagy a kapcsolódó fűtési és HMV rendszerek korszerűsítése, Akadálymentesítés. A projekt hosszú távú közvetlen célja, hogy a pályázatban szereplő önkormányzati intézmények hatékonyabb energiahasználatát, racionálisabb energiagazdálkodását elősegítse azáltal, hogy az önkormányzati épület energiahatékonyságot célzó felújítása és fejlesztése megvalósuljon. Ezzel több cél is elérésre kerül: egyrészt a fosszilis energiahordozókból származó üvegházhatású gázok (ÜHG) kibocsátásának csökkentését szolgálják, másrészt a hazai megújuló energiaforrások fokozottabb használatát érjük el, mivel a magyar átlag elmarad az EU átlagtól. A projekt hosszú távú közvetett célja, hogy a fejlesztés megvalósításával a megújuló energiaforrásokat, új technológiákat a helyi és környékbeli lakosok és vállalkozók megismerjék. A jól működő, energiahatékony rendszereket remélhetőleg minél több helyi lakos és vállalkozó fogja alkalmazni, köszönhetően a jelen projektből származó pozitív tapasztalatoknak is, ezzel hozzájárulva a megye felzárkózásához.

Elvárt eredmények: a technológiai újítások megismertetésének köszönhetően reményeink szerint a településeken működő vállalakozások 30%-a, lakosság 15%-a alkalmazni fog megújuló energiaforrásokat a projekt fenntartási időszakának végére, ezzel hozzájárulva azon célhoz, hogy 2020-ra az országos teljes bruttó energiafogyasztásában a megújuló energiaforrásból előállított energiák 20 %-os részarányt produkáljanak.

Indikátorok: Üvegházhatást okozó gázok csökkentése: az üvegházhatású gázok becsült éves csökkenése: 32,45 t Energiahatékonyság: A középületek éves
primerenergia-fogyasztásának csökkenése: 123 989,98 kwh/év Megújuló energiaforrások: A megújulóenergia-termelés további kapacitása: 0,005 MW    

Energiahatékonysági fejlesztések által elért primer energia felhasználás csökkenés: 0,00040136 PJ/év

A megújuló energiaforrásból előállított energiamennyiség: 0,00001800 PJ/évA felújítások nem építési engedély kötelesek. Az épület külső hőszigetelésnek elvégzése, fűtés korszerűsítése új építmény építését nem igényli. A tervezett napelemes rendszer a legideálisabb tetősíkon lesz elhelyezve. A projekt megvalósításához új közmű csatlakozás nem szükséges.