TOP-3.2.1-16-SO1-2019-00040

2020N.jpg

A kedvezményezett neve: Babócsa Község Önkormányzata
A projekt címe: Az önkormányzat épületének energetikai korszerűsítése Babócsán
A szerződött támogatásösszege: 57 208 034 Ft
A támogatás mértéke: 100%
A projekt azonosító száma: TOP-3.2.1-16-SO1-2019-00040
Projekt tervezett befejezés dátuma: 2023.06.19.

A projekt tartalmának bemutatása:


A projekt célja, hogy a pályázatban szereplő önkormányzati intézmény hatékonyabb energiahasználatát, racionálisabb energiagazdálkodását elősegítse azáltal, hogy az önkormányzati épület energiahatékonyságot célzó felújítása és fejlesztése megvalósul. Ezzel több cél is elérésre kerül: egyrészt a fosszilis energiahordozókból származó üvegházhatású gázok (ÜHG) kibocsátásának csökkentését szolgálják, másrészt a hazai megújuló energiaforrások fokozottabb használatát érjük el, mivel a magyar átlag elmarad az EU átlagtól, harmadrészt pedig a projekt keretein belül a megújuló energiaforrások elérhetőbbé válnak, a helyi és környékbeli lakosság megismeri ezek működését, hatékonyságát, ezáltal kívánjuk ösztönözni őket ezen technológiák használatára.

Az épület az építési idejének megfelelő műszaki állapotban van, energetikailag elavult. Hagyományos építési móddal épült, nyeregtetős, tégla falazatú épület. A nyílászáróknak egy nagyobb része korábban ki lettek cserélve korszerűekre. A határoló szerkezetek hőveszteség tényezője nem felel meg a jelenlegi követelményszintnek. Gépészete korszerűtlen, pazarló.
Az épületbe az akadálymentes bejutás nem megfelelően biztosított, a meglévő akadálymentes illemhely sem teljesen felel meg a követelményeknek, felújítása indokolt.

A projekt helyszíne: Közös Önkormányzati Hivatal - 7584 Babócsa, Rákóczi utca 12.

Az energetikai szakember által végzett felmérés alapján, a szakember javaslataira az alábbi tevékenységeket tervezzük megvalósítani: Önkormányzati tulajdonú épületek energiahatékonyság-központú fejlesztése, külső határoló szerkezeteik korszerűsítése által, Maximum háztartási méretű kiserőmű (HMKE) fotovillamos rendszer kialakítása saját villamosenergia-igény kielégítése céljából, Fosszilis energiahordozó alapú hőtermelő berendezések korszerűsítése, cseréje, és/vagy a kapcsolódó fűtési és HMV rendszerek korszerűsítése, Akadálymentesítés.