TOP-3.2.1-16-SO1-2019-00041

2020N.jpg


Kedvezményezett: Szentbalázs Község Önkormányzata
Projekt címe: Szentbalázsi Körzeti Általános Iskola tornatermének energetikai korszerűsítése
Támogatási szerződés száma: TOP-3.2.1-16-SO1-2019-00041
Szerződött támogatás összege: 66 400 000 Ft
Támogatás mértéke: 100%
Projekt befejezés dátuma: 2021.11.30.
Projekt tartalmának bemutatása:

A projekt célja, hogy a Szentbalázs, Sántos, Cserénfa, Kaposgyarmat, Hajmás, és Gálosfa Községek egyenlő arányú önkormányzati tulajdonában lévő tornaterem  racionálisabb energiagazdálkodását elősegítse azáltal, hogy az épület energetikai szempontból korszerűsítésre kerül. Ezzel több cél is elérésre kerül: egyrészt a fosszilis energiahordozókból származó üvegházhatású gázok (ÜHG) kibocsátását csökkentjük, másrészt a hazai megújuló energiaforrások fokozottabb használatát érjük el. A projekt a területi szereplők Kormány által elfogadott integrált területi programjának  megvalósítását szolgálja. A pályázat illeszkedik a TOP azon stratégiai céljához, miszerint az alacsony széndioxid-kibocsátású gazdaságra való áttérést ösztönözze, csatlakozva a globális erőfeszítésekhez. A projekt hozzájárul a 2012/27/EU irányelv szerinti energiahatékonysági illetve a 2009/28/EK irányelv szerinti megújuló energia részarányra vonatkozó kötelezettségek tagállami teljesítéséhez, ezáltal a hazai és az EU 2020 célok megvalósításához.

A Szentbalázsi Körzeti Általános Iskola tornatermének energetikai korszerűsítése azért szükséges, mert energetikai paraméterei messze elmaradnak a mai elvárt követelményszinttől. Falai, födémje nem hőszigetelt, nyílászárói elavultak, gépészeti rendszere elavult. A energiahatékonyság-központú fejlesztése során a külső határoló szerkezeteket korszerűsítjük, így az épület hőtechnikai jellemzői javulnak. E körben utólagos külső hőszigetelés, a tetőszerkezet hőszigetelése és a külső nyílászárók cseréje történik. A fosszilis energiahordozó alapú hőtermelő berendezéseket cseréljük, így a kapcsolódó fűtési- és HMV rendszerek korszerűsítése is megtörténik. A saját villamosenergia-igény kielégítése céljából 7 kW napelemes rendszer telepítése valósul meg. E mellett projektarányos akadálymentesítés is készül.

A projekt megvalósításának időtartama: 2020.06.01 - 2021.11.30