TOP-3.2.1-16-SO1-2019-00043

2020N.jpg

A kedvezményezett neve: Nagyszakácsi Község Önkormányzata
A projekt címe: „Önkormányzati épület energetikai korszerűsítése 2019”
A szerződött támogatás összege: 32 000 000 Ft
A projekt összköltsége: 32 000 000 Ft
A támogatás mértéke: 100%
A projekt azonosító száma: TOP-3.2.1-16-SO1-2019-00043
A tervezett befejezési határidő:2021.12.31.

A projekt tartalmának bemutatása:

Nagyszakácsi Község Önkormányzata a Magyarország helyi önkormányzatairól szóló 2011. évi CLXXXIX. törvény alapján látja el az önkormányzatok
működésével, valamint a polgármester vagy a jegyző feladat-és hatáskörébe tartozó ügyek döntésre való előkészítésével és végrehajtásával kapcsolatos
feladatokat. A hivatal közreműködik az önkormányzatok egymás közötti, valamint az állami szervekkel történő együttműködésének összehangolásában is.

A projekt keretében egy önkormányzati tulajdonú épület (8739, Nagyszakácsi, Kossuth L. u. 137. hsz., 452 hrsz.) épület határoló szerkezeteinek teljes
szigetelését, valamint nyílászáróinak cseréjét tervezzük. A gépészeti rendszerek korszerűsítésének keretében központi fűtési rendszer kerül kiépítésre az elavult fűtési rendszer helyére szilárd biomassza kazánnal. A projekt megvalósítása eredményeként jelentősen csökken az épületek fenntartási költsége, miközben mind az ott tartózkodók komfortérzete, mind az adott épület élettartama jelentősen növekszik. A projekt megvalósulásának eredményeképpen az
épület fosszilis energiaszükséglete minimalizálódik. Ezen túl csökken a széndioxid kibocsátás, valamint az egyéb üvegházhatású káros gázok és por.
További hatása, hogy a lakosság megismeri az alternatív/megújuló energiát, energetikai rendszereket, azokkal szemben elfogadóvá válik, ezáltal a későbbiekben magán beruházásokat is végrehajtanak.

A támogatási kérelem konzorciumi együttműködés keretében került benyújtásra, a gesztor Kaposkeresztúr Községi Önkormányzat, a partner a Somogy Megyei Önkormányzat. A Somogy Megyei Önkormányzat saját hatáskörben végzi a projekt menedzsment megvalósítását, nyilvánosság biztosítását és képzést, minden mást a gesztor fog koordinálni, többek között a szolgáltatási szerződések és építési szerződés szerinti tevékenységek irányítását.