TOP-4.1.1-15-SO1-2016-00008

2020_reg.jpg

Kedvezményezett neve: Balatonmáriafürdő Község Önkormányzata
Projekt azonosító száma: TOP-4.1.1-15-SO1-2016-00008
Projekt címe: Balatonmáriafürdői védőnői szolgálat fejlesztése
Támogatási összeg: 59.890.650 Ft
Támogatás mértéke: 100%

A projekt tényleges befejezésének dátuma: 2018.12.08.

Balatonmáriafürdő Község Önkormányzata kezdetben önállóan, majd 2005 óta társulási formában látja el a védőnői szolgálat működtetését. A területi ellátási kötelezettség Balatonmáriafürdő, Balatonkeresztúr és Balatonújlak településekre terjed ki. Balatonmáriafürdő községben óvoda, míg Balatonkeresztúr településen iskola működik, így a védőnői szolgálat tevékenysége kiterjed az iskola-egészségügyi feladatokra is. A védőnői szolgálat székhelye Balatonkeresztúr, Zrínyi u. 2. sz. alatt található (550 hrsz.), mely épületben a földszinten a háziorvosi rendelő, az emeleti szintjén a védőnői tanácsadó foglal helyet elkülönített megközelíthetőséggel. Az épület az 1970-es évek elején épült, többszöri átalakításon, bővítésen esett át. Az utolsó jelentősebb korszerűsítésre a 2000-es évek elején került sor. Az épület Balatonmáriafürdő Önkormányzat 100%-os tulajdonában áll. Az orvosi rendelő korábbi DDOP-3.1.3/G-14 pályázati konstrukció keretében felújításra került. A felújítás kizárólag az épület azon részét érintette, amely az orvosi funkciókhoz kötődik, így a védőnői szolgálatnak helyt adó épületrész teljesen felújítatlan maradt, védőnői szakmai eszközök beszerzése sem történt a korábbi projekt keretében. Az akadálymentes közlekedés az épületben a védőnői szolgálathoz nem biztosított. A földszinten a lépcső mellett van lehetőség a babakocsik tárolására. Az emeleten a váróterem, a tanácsadó helyiség, személyzeti és „ügyfél” vizesblokkok találhatók. Jelen fejlesztés során a korszerűtlen és gazdaságosan fel nem újítható épületrész kiváltásra kerülne, és az azonos helyrajzi számon található (Balatonkeresztúr, 550. hrsz.), korábban orvos szolgálati lakásként funkcionáló, jelenleg funkció nélküli épületben kerülne kialakításra a szolgálat. Elsősorban a szolgáltatási színvonal emelése, az akadálymentes közlekedés és a helyigény növekedés indokolja a fejlesztést, mely során kialakításra kerülne egy multifunkcionális helyiség is, ami baba-mama programoknak, csoportfoglalkozásoknak, várandóstornának, stb. adna helyet.
A kiváltott ingatlan nonprofit típusú hasznosítása történne meg, mivel az orvosnak terápiás helyiség kialakítása szükséges, amely lehetőséget biztosítana fizioterápiás kezelések, gyógytorna, egészségnevelő előadások, népegészségügyi oktatás, továbbképzés tartására így ebben az épületrészben kerülne ez kialakításra, a praktikusság és a betegek szempontjából is ez lenne a legmegfelelőbb. A Védőnői szolgálat fejlesztésének hatására nagymértékben javul az ellátás minősége, nagyobb és a projekt során komplexen akadálymentesített (fizikai és audiovizuális) helyen nyílik lehetőség a szolgáltatás nyújtására, a fejlesztés célcsoportja számára, az ellátandó területen ellátott gondozottak, várandósok, csecsemők, kisdedek, kisgyermekek részére. A fejlesztés keretében sor kerülne az épület teljes körű akadálymentesítésére, infrastrukturális fejlesztésére, részletesen, az épület hőszigetelésére, a nyílászárók cseréjére, belső felújításra (festés, csempézés, vizesblokkok kialakítása), funkcionális terek kialakítására (multifunkcionális helyiség), a gépészet kialakítására, épület energetikai korszerűsítésre, valamint világítási rendszerek korszerűsítésére, parkoló és babakocsi tároló építésére, szakmai eszközök, vizsgálóeszközök, bútorzat, és IT eszközök beszerzésére. A fenntartás biztosított a következő 5 évben is.
A Balaton közelsége, a lakosság állandósága, és az iskola-egészségügyi feladatok folyamatosan biztosítanak munkát az itt dolgozó védőnőnek. A fejlesztéssel a munkakörnyezet és az eszközök is megújulnak, a családlátogatások a motorkerékpár beszerzésével könnyebben megoldhatók lesznek, melyek mind vonzóbbá teszik az álláshelyet. Az épület külső- és belső átépítésének köszönhetően eléri majd a közel DD-korszerű kategóriát, a napelem segítségével a vásárolt energiafelhasználás is minimálisra csökken.