TOP-4.1.1-15-SO1-2016-00014

2020_reg.jpg

Kedvezményezett: Osztopán Község
Önkormányzata
Projekt címe: Orvosi rendelő felújítása
Szerződött támogatás összege: 35 000 000 Ft
Támogatás mértéke: 100%
Projekt tervezett befejezés dátuma: 2019. január 15.


Projekt tartalmának bemutatása:
Osztopán Község Önkormányzata jogszabályi kötelezettsége alapján gondoskodik az egészségügyi alapellátás biztosításáról. A területi ellátási kötelezettség – a háziorvosi vegyes praxis és a védőnői szolgálat esetében egyaránt – Osztopán és Edde településekre, valamint Pusztakovácsi Kürtöspuszta településrészére terjed ki. A háziorvosi rendelő és védőnői szolgálat székhelye Osztopán, Ady Endre utca 2. alatt található egészségház épületében van. Az ellátási körzet lakosságszáma 1249 fő. Osztopánban általános iskola is működik, így a feladatellátás kiterjed az iskola-egészségügyi feladatokra is. A háziorvosi ellátás és a védőnői szolgálat működtetője Osztopán Község Önkormányzata. Jelen projekt keretében a szolgálatok székelyéül szolgáló osztopáni egészségház infrastrukturális felújítása és energetikai korszerűsítése (nyílászárócsere, falak külső hőszigetelése, teljes épületgépészeti /víz-, csatorna- villamossági- és fűtésrendszer/ felújítás, belső burkolatok cseréje), projektarányos akadálymentesítése valósul meg. Továbbá az ellátást kiszolgáló, a szakmai munkához nélkülözhetetlen, jelenleg elavult és hiányos eszközpark megújítása (eszközbeszerzéssel az eddei rendelő is érintett) is megtörténik. A beruházást – a költséghatékonyabb üzemeltetés mellett – a szolgáltatási színvonal emelése és az akadálymentes közlekedés infrastrukturális feltételeinek megteremtése indokolja. A projekt hozzájárul az egészségügyi alapellátó rendszer szolgáltatásai színvonalának növeléséhez, a munkaerő számára vonzó munkafeltételek megteremtéséhez, valamint növeli az egyenlő esélyű hozzáférés lehetőségét a lakókörnyezethez közeli, minőségi szolgáltatások eléréséhez. A fejlesztés fő célja, hogy az egészségügyi alapszolgáltatás minőségének fejlesztése (az infrastrukturális feltételek fejlesztésén túl ideértendő a prevenciós tevékenység és az egészségfejlesztő programok is) révén az ellátási körzet lakosságának egészségügyi mutatói – hosszú távon – javuljanak. Az építési tevékenység kapcsán megvalósul az osztopáni egészségház épületének projektarányos akadálymentesítése, valamint az elvárt (fejlesztés megvalósulását követően „DD – korszerűt megközelítő” energetika besorolás elérése) energetikai korszerűsítése is.

Támogatási szerződés száma: TOP-4.1.1-15-SO1-2016-00014