TOP-4.1.1-15-SO1-2016-00017

2020_reg.jpg

A kedvezményezett neve: Siófok Város Önkormányzata
A projekt címe: Siófoki Rendelőintézet infrastrukturális és tárgyi feltételeinek fejlesztése
A szerződött támogatás összege: 58.447.932,- Ft
A projekt összköltsége: 90.618.174,- Ft
A támogatás mértéke: 100%
A projekt tartalmának bemutatása:

A projekt célja a helyi szinten elérhető, magas szintű önkormányzati közszolgáltatások közül az egészségügyi alapellátáshoz (fogorvos, gyermek- és felnőtt háziorvos, védőnői szolgálat) történő egyenlő esélyű hozzáférés biztosítása, megvalósítása.

Rövid műszaki tartalom
Jelen projekt keretében a rendelők-, a közös használatú várók- és három vizesblokk felújítása, valamint az épület energetikai korszerűsítése (fotovoltaikus rendszer telepítése) valósul meg. Továbbá az ellátást kiszolgáló, a szakmai munkához nélkülözhetetlen, elavult eszközpark megújítása (elsősorban a korábbi pályázatnak részét nem képező eszközök beszerzése a cél) is megtörténik. A beruházást – a költséghatékonyabb üzemeltetés mellett – a szolgáltatási színvonal emelése indokolja, kiemelten a korábbi fejlesztéssel nem érintett célterületeken. A projektnek előrelátható klímakockázata nincs.
A projekt hozzájárul az egészségügyi alapellátó rendszer szolgáltatásai színvonalának növeléséhez, a munkaerő számára vonzó munkafeltételek megteremtéséhez, valamint növeli az egyenlő esélyű hozzáférés lehetőségét a lakókörnyezethez közeli, minőségi szolgáltatások eléréséhez. A fejlesztés fő célja, hogy az egészségügyi alapszolgáltatás minőségének fejlesztése (az infrastrukturális feltételek fejlesztésén túl ideértendő a prevenciós tevékenység és az egészségfejlesztő programok is) révén az ellátási körzet lakosságának egészségügyi mutatói – hosszú távon – javuljanak.

Önállóan támogatható tevékenységek:
- háziorvosi és házi gyermekorvosi rendelőnek, fogorvosi rendelőnek, védőnői tanácsadónak, alapellátáshoz kapcsolódó háziorvosi, házi gyermekorvosi és fogorvosi ügyeleti ellátásnak helyt adó helyiségek/épületek felújítása

Önállóan nem támogatható, kötelezően megvalósítandó és választható tevékenységek:
- eszközbeszerzés
- megújuló energiaforrás (fotovoltaikus rendszer) használata
- egészségfejlesztési feladatok ellátására, megelőző ellátások nyújtására alkalmas és nélkülözhetetlen,
multifunkcionális helyiség kialakítása.
- udvarfelújítás, épület előtti burkolat és az épület körüli, bejárathoz vezető járda egy részének felújítása
- nyilvánosság biztosítása

A projekt tervezett befejezési dátuma: 2019.10.15.
A projekt azonosító száma: TOP-4.1.1-15-SO1-2016-00017