TOP-4.1.1-15-SO1-2016-00019

2020N.jpg

Kedvezményezett: Babócsa Község Önkormányzata
Projekt címe: Orvosi rendelő és védőnői szolgálat fejlesztése Babócsán
Szerződött támogatás összege: 49 309 701 Ft
Támogatás mértéke: 100%
Projekt tervezett befejezés dátuma: 2019. május 31

Projekt tartalmának bemutatása:Babócsa Község Önkormányzata 2009 óta látja el folyamatosan a vegyes háziorvosi praxis, az I. és II.számú védőnői szolgálat, valamint az iskola- és ifjúság egészségügyi ellátás működtetését. A területiellátási kötelezettség Babócsa, Rinyaújnép és Somogyaracs településekre terjed ki, valamint a védőnőiszolgálat ellátási területéhez tartozik még Bolhó község is. Babócsa és Bolhó községben általánosiskola és óvoda is működik, így a gyermek háziorvosi és védőnői szolgálat tevékenysége kiterjed aziskola-egészségügyi feladatokra is. Az egészségügyi alapellátási szolgálatok székhelye Babócsán, aRákóczi u. 20. sz. alatt található (165 hrsz.), mely épületben a háziorvosi rendelő és a védőnőitanácsadó foglalnak helyet elkülönített megközelíthetőséggel.A projekt közvetlen célja a háziorvosi és védőnői körzet központjának helyt adó épület komplexinfrastrukturális fejlesztése. Jelen fejlesztés során megvalósul:Palatető cseréje, napelemek elhelyezése, az épület külső hőszigetelése, a homlokzat külső festése, anyílászárók cseréje, a gazdaságtalan fűtésrendszer korszerűsítése, az elavult épület villamosságirendszer rekonstrukciója, belső festés projektarányos akadálymentesítés.Ezeken felül a garázs átalakításával egy személyes beszélgetésre alkalmas helyiség (intim szoba) kerülkialakításra. A háziorvosi szolgálatra és a védőnői szolgálatra is jellemző, hogy a meglévő eszközökhiányosak, elavultak, a berendezés és a bútorzat nagy része megérett a cserére, emiatt szakmai-,vizsgálóeszközök, új bútorzat és számítástechnikai eszközök kerülnek beszerzésre.A projektben tervezett fenti tevékenységek hozzájárulnak az alapellátó rendszer szolgáltatásaiszínvonalának növeléséhez, a minőségi munkaerő számára vonzó munkafeltételek megteremtéséhez,valamint növelik az egyenlő esélyű hozzáférés lehetőségét a lakókörnyezethez közeli, minőségiszolgáltatások eléréséhez.A projekt hosszú távú célja, hogy a térség lakossága jobb egészségügyi állapotba kerüljön, a minőségiegészségügyi szolgáltatások (infrastrukturális feltételek, és egészségfejlesztési programok)biztosításának hatására az életminőség javuljon, így a térség népességmegtartó ereje növekedjen.

Támogatási szerződés száma: TOP-4.1.1-15-SO1-2016-00019