TOP-4.1.1-15-SO1-2016-00023

2020N.jpg

A KEDVEZMÉNYEZETT NEVE: SOMOGYJÁD KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZATA
KONZORCIUMI TAGOK: SOMOGYJÁD KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZATA, VÁRDA KÖZSÉGI ÖNKORMÁNYZAT, ALSOBOGÁT KÖZSÉGI ÖNKORMÁNYZAT, SOMOGY MEGYEI ÖNKORMÁNYZAT
A PROJEKT CÍME: HÁZIORVOSI ALAPELLÁTÁS FEJLESZTÉSE SOMOGYJÁD, VÁRDA ÉS ALSÓBOGÁT TELEPÜLÉSEKEN
A SZERZŐDÖTT TÁMOGATÁS ÖSSZEGE: 24.931.901,- FT
A PROJEKT ÖSSZKÖLTSÉGE: 24.931.901,- FT
A TÁMOGATÁS MÉRTÉKE: 100%

A PROJEKT TARTALMÁNAK BEMUTATÁSA:
A projekt célja a somogyjádi székhellyel rendelkező, Somogyjádon, Alsóbogáton és Várdán háziorvosi alapellátást nyújtó vegyes háziorvosi praxis fejlesztése. Jelen pályázat épít a DDOP keretében, a háziorvosi praxis székhelyét biztosító somogyjádi egészségügyi alapellátó központ „Egészségház” 2015-ben megvalósult korszerűsítésére, annak minőségi továbbfejlesztését célozza a korábban megvalósult fejlesztések eredményeinek fenntartásával. Cél, hogy a fejlesztés által az egyik településen (Várda) egy még gazdaságosabban működtethető és a szükségleteknek még inkább megfelelő modern rendelő, valamint a körzet másik településén (Alsóbogát) új, hiánypótló eszközparkkal kiegészült rendelő várja a betegeket, valamint az, hogy a praxist ellátó orvos egy megújult szolgálati lakást birtokolhasson Somogyjádon, lakhatási feltételei javulhassanak. Ezen célokat három megvalósítási helyszínen történő fejlesztésekkel kívánjuk elérni. Az első megvalósítási helyszín (7442 Várda, Hársfa u.113. hrsz 158.) a somogyjádi háziorvosi praxishoz tartozó várdai háziorvosi rendelő, mely épület bővítésre kerül a betegek valamint a mozgáskorlátozott személyek részére kialakítandó vizesblokkok elhelyezése okán, ezáltal sor kerül a projektarányos akadálymentesítésre is, másrészt megtörténik az épület energetikai korszerűsítése a nyílászárók cseréjével, a külső határoló falak és a padlás utólagos hőszigetelésével, valamint az udvaron parkolók és akadálymentes parkoló kialakításával. A második megvalósítási helyszín a háziorvosi praxishoz tartozó Alsóbogát településen található orvosi rendelő (7443 Alsóbogát, Vörösmarty u.33.), melybe új, a háziorvosi alapellátáshoz szükséges eszközpark kerül beszerzésre. A harmadik megvalósítási helyszínen (7443 Somogyjád, Fő u. 47.) az Egészségházban helyet foglaló szolgálati lakás felújítása történik, a tetőszerkezet korszerűsítése által.
A pályázatban az elsődleges fejlesztés a várdai rendelő bővítése, mely feltétlenül szükséges annak érdekében, hogy a betegek és a mozgáskorlátozott páciensek a személyzeti vizesblokktól elkülönítetten, a részükre kialakított vizesblokkot használhassanak. Jelenleg a személyzet és a betegek is ugyanazt a vizesblokkot használják, mozgáskorlátozott mellékhelyiség pedig nincs. Az épület bejáratának és a mozgáskorlátozott mellékhelyiségnek, valamint a mozgáskorlátozottak részére kialakítandó 1 db parkoló kialakításával megtörténik az épület projektarányos akadálymentesítése, mely által az ellátottak teljes köre komfortosan veheti igénybe az alapellátást. Az energetikai korszerűsítés, a belső átalakítások és felújítások (pl. megfelelő méretű ajtók), a gépészet kismértékű felújítása révén az épület a kor követelményeinek megfelelő állapotba kerül, szolgálva ezáltal az érintett lakosságot. A hőtechnikai korszerűsítés megvalósításával kb. 42 %-os energia-megtakarítás érhető el, mely jelentősen csökkenti az épület működtetési költségeit. A várdai rendelőben a megújított eszközpark lehetővé teszi a páciensek gyorsabb, hatékonyabb, pontosabb diagnosztizálását, kezelését. A somogyjádi Egészségház emeletén meglévő, jelenleg is a háziorvos használatában álló szolgálati lakás tetőszerkezetének felújítása révén az orvos lakhatási körülményei komfortosabbá válnak, mivel a tető oly mértékben elhasználódott, hogy a szigetelő fólia szakadása okán beázik, a 3 db tetősík ablak korhadt, hatalmas hőveszteséget és diszkomfort érzést okozva a lakásban tartózkodóknak. A megfelelő hőszigetelés érdekében a padlásfödémek hőszigetelése is szükséges. Az épület a korábbi fejlesztések során teljes körű külső hőszigetelésben részesült, így hőszigetelésre egyebekben nem kerül sor. A szolgálati lakás megújítása abból az okból is szükséges, hogy a jelenlegi orvos néhány éven belül életkoránál fogva várhatóan beszünteti egészségügyi ellátó tevékenységét, mivel már most is nyugdíj mellett látja el feladatait, így az érintett önkormányzatoknak gondoskodniuk kell a várhatóan középtávon, kb. 5 év múlva megüresedő háziorvosi praxis betöltéséről.
A projekt elsődleges célcsoportját képezik a háziorvosi praxis területi ellátási kötelezettséggel lefedett településein élő felnőtt és gyermekkorú lakosság (Somogyjád 1606 fő, Várda 506 fő, Alsóbogát 278 fő), és az iskola-egészségügyi ellátásban érintett 0-7 év közötti gyermekek (Somogyjádon 76 fő, Várdán 13 fő, Alsóbogáton 14 fő), valamint az ellátott Somogyjádi Illyés Gyula Általános Iskola és Alapfokú Művészetoktatási Iskola tanulói (159 fő).
Társadalmi hasznosulása alátámasztott, hiszen az érintett egészségügyi szolgáltató által lefedett területi ellátási kötelezettség alapján elérendő lakosság száma közel 2400 fő. A fejlesztések ezáltal emelik az érintett települések lakosai életminőségének színvonalát és növelik a települések népességmegtartó erejét. A területi ellátási kötelezettséggel érintett lakosságszám a következőképpen alakul: A vegyes háziorvosi körzet Somogyjád, Várda és Alsóbogát településeket érinti, a területi ellátási kötelezettség révén az ellátási körzetbe összesen 2390 fő tartozik. Somogyjád 1606 fő, Várda 506 fő, valamint Alsóbogát 278 fő. Így a pályázati felhívásban meghatározott minimumfeltételt, a 900 fős ellátotti létszámot bőven eléri, több, mint 2,5 – szeresével meg is haladja az fejlesztendő egészségügyi szolgáltató által ellátott betegek létszáma.

A PROJEKT TERVEZETT BEFEJEZÉSI DÁTUMA: 2018.10.31.
A PROJEKT AZONOSÍTÓ SZÁMA: TOP-4.1.1-15-SO1-2016-00023