TOP-4.1.1-16-SO1-2019-00006

2020N.jpg

A kedvezményezett neve: Kadarkút Város Önkormányzata
A projekt címe: „ORVOSI RENDELŐ ÉS EGÉSZSÉGHÁZ ÉPÍTÉSE”
A szerződött támogatás összege: 322 593 237 Ft
A projekt összköltsége: 328 716 172 Ft
A támogatás mértéke: 100%
A projekt azonosító száma: TOP-4.1.1-16-SO1-2019-00006
A tervezett befejezési határidő: 2023.09.30.

A projekt tartalmának bemutatása:

A projekt az egészségügyi alapellátás fejlesztését célozza meg, amely kötelező önkormányzati feladat hazánkban. A pályázat Somogy megyében, Kadarkúton valósul meg, a fejlesztéshez kapcsolódó települések: Visnye, Mike, Hencse, Hedrehely, Kőkút. A hat település állandó lakossága meghaladja a 4700 főt. Kadarkúton 3 háziorvos, 1 fogorvos, 3 védőnő látja el a betegeket. Helyben a háziorvosi ellátás a legmagasabb szintű, a járóbeteg szakellátást a kaposvári egészségügyi alapellátás biztosítja. Kadarkúton a közelmúltban az Országos mentőszolgálat hálózatfejlesztése eredményeként új mentőállomás jött létre, amelyhez 18 település, több mint 7 ezer lakosa tartozik. Az  egészségügyi alapellátás jelenleg a Kadarkút, Fő utca 5/a. szám alatti egészségház épületében valósul meg. Az épület földszintjén található a három háziorvosi rendelő, valamint az ezekhez tartozó közös kiszolgálóhelyiségek – szociális blokkok és váróterem. Az épület emeletén fogorvosi rendelő, betegváró és szociális blokk van, valamint a védőnői szolgálat helyiségei. A betegek torlódásának elkerülése érdekében a háziorvosi és a védőnői rendelés csak egymástól eltérő rendelési időben oldható meg. Az egészségügyi ellátás helyszíne szűkös, elavult,  feltétlen korszerűsítésre szorul. Problémát okoz, hogy az épület földszinti és emeleti része nincs funkcionálisan összekapcsolva, az épület  akadálymentesítése nem megoldott. A szakértői vélemény szerint a felújítás nem lehet költséghatékony.
A nyertes pályázat lehetőséget ad egy csaknem 328 millió forintos beruházás megvalósítására. A Kadarkút, Fő u. 2 szám alatti önkormányzati tulajdonú ingatlanon - egy régi épület elbontását követően – új tervezésű épület szolgálhatja majd a szolgáltatási terület lakosságát. A fejlesztés során különös figyelmet fordítanak az akadálymentesítésre és az energiahatékonysági szempontokra. A tervek már elkészültek, jelenleg engedélyeztetésre várnak. Az egyszintes épület 350 m2 alapterületű lesz, külön rendelőt alakítanak ki mindhárom háziorvosnak és védőnőnek, valamint a fogorvosnak. Megújuló energiát hasznosítanak, és gondoskodnak a megfelelő mennyiségű parkoló kialakításáról is. Az önkormányzat már tervezi a projekt megvalósítását követő időszak teendőit is, fontos célnak tűzték ki az egészségügyi szolgáltatások további bővítését például a fizioterápia feltételeinek kialakításával.
Az Orvosi rendelő és egészségház építése című, TOP-4.1.1-16-SO1-2019-00006 azonosító számú pályázatot az Európai Regionális Fejlesztési Alap és a hazai központi költségvetés 100 %-ban támogatja.