TOP-4.2.1-15-SO1-2016-00006

2020_reg.jpg

A kedvezményezett neve: Szabás Község Önkormányzata
A projekt címe: Önkormányzati konyha kialakítása
A szerződött támogatás összege: 75.462.780,- Ft
A projekt összköltsége: 75.462.780,- Ft
A támogatás mértéke: 100%
A projekt tervezett befejezési dátuma: 2019.06.30.
A projektazonosító száma: TOP-4.2.1-15-SO1-2016-00006

A projekt tartalmának bemutatása:
Szabás Község Önkormányzata a helyi szociálisan rászorultak étkeztetése érdekében szeretne a projekt keretében konyhát kialakítani, ugyanis jelenleg egy Rinyaszentkirályban főző vállalkozótól vásárolják az ételt a 41 fő szociális étkező, valamint az óvodába járó 28 fő részére, mert a településen nem működik főzőkonyha.

A konyha kialakításához nem rendelkezik az önkormányzat olyan épülettel, amely alkalmas lenne annak fejlesztéséhez, ezért egy használaton kívüli épületet vásárolna meg, amelytől tulajdonosa szabadulni próbál. Az épületben 150 fős kapacitású főzőkonyha alakítható ki a megfelelő éttermi résszel együtt.

A tervezett kapacitásnövelést az indokolja, hogy a jelenleg szociálisan étkező 41 fő, és óvodai étkező 28 fő mellett, a Szabáson működő Gondviselés Szociális Otthon rehabilitációs részlege is igényelne a konyháról ételt, ami további 70 fő ellátását jelenti. Továbbá a településen élő időskorúak száma becslések alapján két év múlva eléri az 50 főt, így a szociálisan étkezők köre folyamatosan bővülni fog. A nyári időszakban pedig az iskolásoknak kell ételt biztosítania az önkormányzatnak, amely az adott időszakban 100 fő körüli igényt jelent. A fejlesztést követően az sincs kizárva, hogy a későbbiekben a környező települések is igénybe vennék a konyhai szolgáltatást, ugyanis több település máshonnan vásárolja az ételt.

Az étkeztetést igénybe venni kívánó célcsoport elsősorban a gyerekek és az időskorúak, akik szociális alapon jogosultak az ellátásra. Az önkormányzatnak kötelessége gondoskodni róluk, és Szabás Község Önkormányzata e célból kívánja a konyhát létrehozni a településen.

A tervezett konyha üzemeltetője az önkormányzat lenne, a fenntartó pedig a Rinyamenti Kistérségi Többcélú Társulás, amely a Rinyamenti Szociális Szolgáltató Központ fenntartója. Az utóbbi intézmény hatáskörében dől el, hogy az érintett településeken mekkora létszámban kell a szociálisan étkezőkről gondoskodni, azonban az önkormányzatok feladata az étkeztetés megoldása.

Szabás Község Önkormányzata a pályázat keretében szeretne lehetőséget teremteni a településen élő szociális étkezők kiszolgálására, amely lehetővé tenné minimum 3 fő helyi lakos számára a munkahelyteremtést is, ugyanis a konyha üzembe helyezésével 2 fő munkanélküli szakképzett szakácsot, és további munkanélkülieket kiszolgáló személyzetként foglalkoztatna az önkormányzat. Továbbá a helyben működő szociális szövetkezetnek is biztos felvevő piaca lenne a konyha, amely friss és megbízható helyről származó zöldségfélékhez jutna.

Az előírásoknak megfelelő konyhai berendezéseket is a pályázat keretében szerezné be az önkormányzat 8, 4 millió forint értékben. Az eszközbeszerzés, és az étkeztetéshez szükséges konyha kialakítása önálló támogatható tevékenységként valósulhat meg a projekt keretében. Önállóan nem támogathatón kötelezően megvalósítandó tevékenységként az akadálymentesítés, az energiahatékonysági intézkedések és a nyilvánosság biztosításáról gondoskodik a projektgazda. Az önállóan nem támogatható, választható tevékenységek közül a hatályos jogszabályokban minimálisan előírt számú parkoló-férőhely és akadálymentes parkoló-férőhely is kialakításra kerül.

A konyha kialakításával megoldódna a település szempontjából egy olyan súlyos és sürgető probléma, amely a hátrányos helyzetű településeknél a társadalomnak kimondottan azt a részét érinti, amely saját erejéből nem tud a problémán felülemelkedni. Az önkormányzatnak a projekttel elsődleges célja a település szociális rászorulóinak megsegítése, amely az étkeztetésük egy sokkal jobb minőségben és környezetben történő megoldását jelenti, és a felmerült igényeket teljes mértékben képes ellátni.