TOP-4.2.1-15-SO1-2016-00007

Kedvezményezett neve: Lengyeltóti Város Önkormányzata
Projekt azonosító száma: TOP-4.2.1-15-SO1-2016-00007
Projekt címe: Szociális alapszolgáltatások infrastruktúrájának bővítése, fejlesztése
Támogatási összeg: 100 000 000 Ft
Támogatás mértéke: 100%

A projekt tervezett befejezésének dátuma: 2018.12.31.

A tervezett fejlesztéssel régi hiányosság kerül pótlásra, mivel 2014-ben megszűnt az Alapszolgáltató központ intézmény egyik telephelye és az ott működő szolgáltatások a székhelyre kerültek átköltöztetésre, mely a szolgáltatások nyújtása tekintetében zsúfoltságot és a helyiségek közös használatát eredményezte. Ennek a megszűntetésére irányul a projekt megvalósítása. A fejlesztésre kerülő ingatlan tulajdonosa Lengyeltóti Város Önkormányzata. A székhelyen található bázis épület teljes korszerűsítése, az épület bővítése és a korábbi évek során megvalósított részleges akadálymentesítés teljeskörűvé tétele valósul meg.

A fejlesztéssel érintett épületben nyújtott szolgáltatások céljai:
• A családsegítő szolgáltatás
• A gyermekjóléti szolgáltatás
• A házi segítségnyújtás
• Étkeztetés
• Idősek nappali ellátása
• Fogyatékkal élők nappali ellátása

A fejlesztéssel jelentősen javul az ellátottak komfortérzete, biztonságosabb és magasabb színvonalú ellátás biztosítása válik lehetővé, amely a vonatkozó törvényi előírásoknak is megfelel. Növekszik a foglalkoztató és kiszolgáló (mosdó, WC) helyiségek száma, igazodva a nappali ellátottak számához és igényeihez. Csökken az ellátottak kiszolgáltatottság érzése, valamint a zsúfoltság és közös használatú helyiségek és eszközök miatti konfliktusok száma, javul a közösségi élet minősége. Életkorhoz, egészségi állapothoz és egyéni szükségletekhez igazodóan változatosabb egyéni és csoportos foglalkoztatások megvalósítására lesz lehetőség. A szolgáltatási struktúrát kiszolgáló létrejövő infrastrukturális háttér maximálisan igazodni tud az ellátásokat igénybevevők szükségleteihez, megszűnnek az ellátások közötti (idősek és fogyatékosok nappali ellátása) logisztikai átfedések. A jelenlegi személyi feltételek változatlanok maradnak.

A kialakításra kerülő új helyiségek az alábbi funkciók betöltésére lesznek alkalmasak:
• Intim szoba
• Foglalkoztató szoba
• Pihenő szoba
• Család és gyermekjóléti szolgálat iroda helyiség
• Nagyobb méretű előadó
• Tankonyha

A tervezés során rehabilitációs szakmérnök bevonásával az épület teljes, komplex akadálymentesítése valósul meg. Az udvar felőli oldalon az akadálymentes rámpa mellé építeni kell egy lépcsőházat, melyben kerekesszék szállítására alkalmas lift kerülne kialakításra a tetőtér akadálymentes megközelítése céljából. Az épület DNy-i oldalán az épület D-i részéhez csatlakozva 2 db garázs kerülne elhelyezésre, mely biztosítaná az alapszolgáltatási tevékenységhez szükséges gépkocsik elhelyezését. A bővítés során az épület tetőtere beépítésre kerül. A tetőtérben kerülnek elhelyezésre a jelenlegi földszinti irodák, melyek helyén, a földszinten a fogyatékos és idősellátás foglalkoztatói és a fogyatékosok számára tankonyha, valamint vizesblokkok – akadálymentes – kialakítása történik. A tetőtérben az irodákon (2 db gyermekjóléti, 1 vezetői, 1 titkársági) kívül egy dolgozói öltöző és vizesblokk, egy akadálymentes WC, az intimszoba, egy előadó terem és két irattár kap helyet.