TOP-4.2.1-15-SO1-2016-00008

2020_reg.jpg

A kedvezményezett neve: Balatonlelle Város Önkormányzata
A projekt címe: Szociális Alapszolgáltatási Központ infrastrukturális fejlesztése Balatonlellén
A szerződött támogatás összege: 20.000.000,- Ft
A projekt összköltsége: 20.000.000,- Ft
A támogatás mértéke: 100%
A projekt tervezett befejezési dátuma: 2018.10.31.
A projektazonosító száma: TOP-4.2.1-15-SO1-2016-00008

A projekt tartalmának bemutatása:
A projekt megvalósulásában Balatonlelle és környező 6 település: Látrány, Gamás, Somogybabod, Visz, Karád érintett, melyekre jellemző a lakosság elöregedése, egyre több az idős, magányos, beteg ember. Ők gyermekeik segítségére egyre kevésbé számíthatnak, ritka, hogy több generáció él együtt.
A fiatalok lehetőség szerint külön háztartásba költöznek a közelben, de egyre erőteljesebben jelentkezik a fiatalok elvándorlása is a munkalehetőségek korlátozott száma és szezonális jellege miatt.
A születések száma tekintetében csökkenő tendencia figyelhető meg, mely a nevelési-oktatási intézményekben is érezteti hatását.
A lakosság egyre nagyobb hányada szegényedik el vagy él rossz körülmények között, melynek következtében az anyagi, megélhetési problémákon túl a párkapcsolati, gyermekneveléssel összefüggő problémák száma is növekedést mutat.
A „Szociális Alapszolgáltatási Központ infrastrukturális fejlesztése Balatonlellén” című projekt átfogó célja a szociális alapszolgáltatások egyenlő esélyű hozzáférése, megfizethető, fenntartható és magas színvonalú biztosítása a szociális alapszolgáltatás területén, hogy ezzel is javuljon a társadalmi leszakadással veszélyeztetett csoportok helyzetének javítására irányuló intézményi háttér, és növekedjen a foglalkoztatási szint.
A projekt konkrét célja a Szociális Alapszolgáltatási Központ (8638 Balatonlelle, Kossuth l. u. 85.) infrastrukturális fejlesztése, személygépkocsi beszerzése, hogy a meglévő szolgáltatások kulturáltabb, energetikailag hatékonyabb formában működjenek tovább.
A projekt keretében a Szociális Alapszolgáltatási Központ, mely a Balatonlellei Közös Családi- és Gyermekjóléti Szolgálat székhelye, gépészeti és esztétikai felújítására és a burkolatok cseréjére kerül sor. Az épület az 1900-as évek elején épült, fűtése konvektoros, a villamos hálózata elavult. A fűtés új, kondenzációs turbós gázkazán beszerelésével, lapradiátorokkal lenne korszerűsítve; villamos hálózat a vezetékezésen túl, korszerű energiatakarékos lámpákkal kerülne korszerűsítésre. Az épület szigetelése már megtörtént, így ezekkel az új korszerűsítésekkel együtt energetikailag és költséghatékonyság szempontjából is a modern kor kihívásainak megfelelő épület jönne létre.
Az intézmény, mely a fejlesztésben érintett ingatlanban működik, 7 település szociális alapellátását végzi. A fejlesztéssel érintett ingatlan az intézmény székhelye. A épületben az alapellátásokhoz kapcsolódóan az alábbi szolgáltatások nyújtása és kapcsolódó feladatvégzés történik:
- Család és gyermekjóléti szolgálat
- Idősek nappali ellátása
- Házi segítségnyújtás
- Étkeztetés koordinálása
- Kapcsolattartási ügyelet
- Intézmény vezetőségi, irányítási feladatai, adminisztráció

A fejlesztés eredményeként a Szociális Alapszolgáltatási Központban található, Balatonlellei Közös Családi- és Gyermekjóléti Szolgálat által ellátott szociális alapszolgáltatások, gyermekjóléti alapellátás hozzáférhetősége, minőségi feltételei javulnak.