TOP-4.2.1-15-SO1-2016-00012

2020N.jpg

Kedvezményezett: Kaposszerdahely Községi Önkormányzat
Projekt címe: Konyha kialakítása a Zselici Szociális AlapszolgáltatásiKözpontnál
Szerződött támogatás összege: 73 752 660 Ft
Támogatás mértéke: 92,12%
Projekt tervezett befejezés dátuma: 2023.05.31.

Projekt tartalmának bemutatása:
A projekt előkészítésében törekedtünk a költséghatékonyságra. A megvalósítás helyszíne a 2012. évben átadottMikrotérségi Központ pinceszintjén elhelyezkedő helyiség. A terepviszonyok miatt szükségszerűvé váltplusz szint az akkori projektet kiegészítette, lehetővé tette az épület felépítését. A működtetéshez szükségeselektromos áramot az projektben tervezett, napelemes házi kiserőművel állítjuk elő. Ugyancsak e napelemesrendszerrel állítjuk elő a szellőztető berendezések működéséhez szükséges áramot. A projektben tervezettberuházással érintett települések a Zselici Szociális Alapszolgáltatási Központ fenntartására létrehozott társulástagjai: Bőszénfa, Bárdudvarnok, Kaposszerdahely, Patca, Simonfa, Szenna, Szilvásszentmárton, Zselickisfalud,Zselickislak, Zselicszentpál. A beruházás konkrét megvalósulási helye Kaposszerdahely. A tervezettberuházási projekt konkrét célja a jelenleg az óvoda épületében működő szociális étkeztetést biztosító konyhaátköltöztetése, és kialakítása az Alapszolgáltatási Központ épületének alagsorában, továbbá a jelenleg 120adagos kapacitás 200 adagra történő bővítése. Egységes konyha kialakítása, ami biztosítja a szociális étkeztetést,valamint a gyermekétkeztetést is. Egy egységes, a szociális étkeztetést biztosító főzőkonyha kialakítása,amely megfelel a HACCP szabályainak, előírásainak, illetve a higiéniai elvárásoknak egyaránt. Illetve azehhez szükséges, konyhai, illetve szállító eszközök beszerzése is (gépjármű) eszközbeszerzés keretein belül,ami elengedhetetlen a rugalmas munkavégzés szempontjából.A centrumban a főzőkonyha kerül elhelyezésre. Ehhez kapcsolódnak az előkészítő helyiségek a szállítóedénymosogató, a fekete mosogató, valamint a fehér mosogató a hulladéktárolóval. Az átvevő folyosóhozcsatlakoznak a raktárak. A személyzet számára öltöző-mosdó helyiség, valamint a konyhavezető részéreegy adminisztrációs helyiség kerül kialakításra. Az épület valamennyi szintje akadálymentesen kialakított.A funkcióval nem rendelkező pinceszinten kerül kialakításra a konyha étkezővel és a szükséges raktárhelyiségekkel.Az épület energiahatékonyságának növelésére napelemek alkalmazására kerül sor. A fejlesztéssellétrejövő új konyhában elektromos zsámolyok és főző berendezések, illetve elektromos sütő kerül beépítésre.A működtetéshez szükséges elektromos áramot a projektben tervezett, napelemes házi kiserőművel állítjukelő. Összegezve: a teljes épület eléri a „DD korszerűt megközelítő” kategóriát.A tervezett személyi feltételek:– 2 fő teljes munkaidőben foglalkoztatott szakács– 2 fő teljes munkaidőben foglalkoztatott konyhai kisegítő– 1 fő teljes munkaidőben foglalkoztatott élelmezés vezető

Támogatási szerződés száma: TOP-4.2.1-15-SO1-2016-00012