TOP-4.2.1-15-SO1-2016-00013

2020_reg.jpg

A kedvezményezett neve: Csurgó Város Önkormányzata
A projekt címe: Szociális alapinfrastruktúra fejlesztés Csurgón
A szerződött támogatás összege: 80.000.000,- Ft
A projekt összköltsége: 80.000.000,- Ft
A támogatás mértéke: 100%
A projekt tervezett befejezési dátuma: 2020.06.11.
A projektazonosító száma: TOP-4.2.1-15-SO1-2016-00013

A projekt tartalmának bemutatása:
A projekt megvalósulásában Csurgó és a környező 8 település: Berzence, Csurgónagymarton, Porrog, Porrogszentkirály, Porrogszentpál, Somogybükkösd, Szenta, Somogycsicsó érintett. Az érintett településekre jellemző a lakosság elöregedése, a csökkenő gyermeklétszám és növekvő elvándorlás mellett. Egyre több az idős, magányos, beteg ember, akik gyermekeik segítségére egyre kevésbé számíthatnak.

Az időskorúak fő problémái: elmagányosodás, elszigetelődés. A magányos élet jelentős pszichés megterhelést jelent, elszakadhatnak a társadalomtól. Sok esetben a társas kapcsolataik beszűkültek, alig rendelkeznek családi háttérrel. A családi háttér hiánya rendkívüli módon megnöveli a kirekesztetté válás kockázatát.
Jellemző, hogy az idős emberek ameddig csak tudják megpróbálják ellátni magukat, megpróbálnak önállóan élni, igénylik a mentális gondozást, a beszélgetést, a velük való törődést. Felhalmozott szellemi tőkéjük, tenni akarásuk értékes a társadalom, a család részére.
A fiatalok lehetőség szerint külön háztartásba élnek, de egyre erőteljesebben jelentkezik a fiatalok elvándorlása is a munkalehetőségek korlátozott száma miatt. A munkanélküliség következében a lakosság egyre nagyobb hányada szegényedik el vagy él rossz körülmények között. Számos esetben a lakosság megfelelő étkezése sem biztosított.
A fentieket tovább nehezít a kistelepülések hiányos infrastruktúrája. Az önkormányzatok pénzügyi nehézségei miatt a szociális ellátások biztosítására sem jut elég pénz. Az étkeztetést minden településen biztosítják valamilyen formában, de a házi segítségnyújtás és a nappali ellátás területén még sok a tennivaló.
A szociális és gyermekjóléti, személyes gondoskodás feladatait a fejlesztéssel érintett területen az érintett önkormányzatok társulás útján látják el. A 9 település önkormányzatának képviselő-testületei Csurgó Központú Szociális és Gyermekjóléti Társulás néven közös intézményfenntartó társulást hoztak létre Csurgó székhellyel a szociális igazgatásról és szociális ellátásokról szóló 1993. évi III. törvény alapján. A Társulás a feladatok ellátására létrehozta a Csurgói Városi Szociális Intézményt. Az intézmény az alábbi feladatokat látja el:
- idősek nappali ellátása,
- szociális étkeztetés,
- házi segítségnyújtás,
- bölcsődei ellátás.
Az intézmény szakmai egységei: Szociális Szolgáltató (8840 Csurgó, Basakúti u.3.), Városi Bölcsőde (8840 Csurgó, Baksay u. 9.).

A „Szociális alapinfrastruktúra fejlesztése Csurgón” című projekt átfogó célja a szociális alapszolgáltatások egyenlő esélyű hozzáférése, megfizethető, fenntartható és magas színvonalú biztosítása a szociális alapszolgáltatás területén, hogy ezzel is javuljon a társadalmi leszakadással veszélyeztetett csoportok helyzetének javítására irányuló intézményi háttér, és növekedjen a foglalkoztatási szint.
A projekt konkrét célja a Csurgói Városi Szociális Intézmény (8840 Csurgó, Basakúti 3., hrsz.: 701) infrastrukturális fejlesztése, mikrobusz és eszközbeszerzése, hogy a meglévő szolgáltatások kulturáltabb, energetikailag hatékonyabb épületben működjenek tovább.
A létesítmény állaga a folyamatos karbantartások ellenére fokozatosan romlik. A falszerkezetek, födémek állapota megfelelő. A tetőfedés elöregedett, több helyen beázik. A tetőfedés alá nem készült porhó elleni fólia, emiatt a porhó bejut a tetőtérbe és a födémen leázást okoz. A padlóburkolat több helyen sérült, balesetveszélyes a folyosón az aljzat megsüllyedt. A csempe burkolat több helyen hiányos. A parketta burkolat a tisztitó-szerek hatására roncsolódott, cseréjét a hatóságok sürgetik. A nyílászárók fa szerkezetűek, hőszigeteletlen üvegezéssel. A nyílászárók deformálódtak, a fa szerkezetek a folyamatos csapadékvíz hatására korhadásnak indultak. Az elektromos rendszer elavult, balesetveszélyes. A fűtési rendszer gázüzemű konvektoros fűtés, mely elavult, üzemeltetése gazdaságtalan.
A projekt keretében az infrastrukturális fejlesztés során a Csurgói Városi Szociális Intézmény nyílászárócseréjére, homlokzati hőszigetelésre, tetőcserére, a fűtés és a villamos hálózat korszerűsítésére, akadálymentesítésre kerül sor.
A projekt keretében az eszközbeszerzés során mikrobusz, kerékpárok és a működéshez, szakmai feladatokhoz szükséges eszközök kerülnek beszerzésre.
A fejlesztés eredményeként megújul a Csurgói Városi Szociális Intézmény épülete, mely épület „DD” – korszerűt megközelítő kategóriát ér el a fejlesztést követően; a Szociális Szolgáltató által ellátott szociális alapszolgáltatás hozzáférhetősége, minőségi feltételei javulnak.