TOP-4.2.1-15-SO1-2016-00014

2020.jpg

Kedvezményezett neve: Kéthely Község Önkormányzata
Projekt címe: Szociális alapszolgáltatások fejlesztése Kéthelyen
Projekt azonosító száma: TOP-4.2.1-15-SO1-2016-00014
Támogatás összege: 69.174.200 Ft
Támogatás mértéke: 100%
Befejezési dátum: 2018.12.31

A PROJEKT BEMUTATÁSA:
Elkészült a megbízott Sávoly Invest Kft. a kivitelezési munkálatokkal 2018. szeptember 17-én, így aberuházás befejezettnek tekinthető. A TOP pályázaton közel 70 millió Ft-os támogatást nyert el Kéthely Község Önkormányzata. Kéthely Község Önkormányzata 2017. június 7. napi hatállyal Támogatási Szerződést kötött a Nemzetgazdasági Minisztérium Regionális Fejlesztési Operatív Programok Irányító Hatóságával atelepülésen elérhető, megfizethető, fenntartható és magas színvonalú önkormányzatiközszolgáltatások – kiemelten az egészségügyi és a szociális alapszolgáltatások - fejlesztéseérdekében. A beruházás teljes összege bruttó 69.174.200 Ft, melynek 100%-a vissza nem térítendő támogatásiösszeg. A pályázat keretén belül felújításra került a Szociális Szolgáltató Központ épületének belseje, a tálalóés melegítő konyhával, illetve eszközbeszerzésre is sor került, melynek keretében egy, a napitevékenység ellátását biztosító Fiat Doblo személygépkocsi is rendelkezésére áll a szolgáltatásbiztosításához. Az általános iskola udvarán lévő kihasználatlan épület nappali ellátást biztosító épületté alakult át, amely mind az idősek egész évi nappali és a fiatalok zömmel nyári ellátását szolgálja. Az épület nyugatioldalán karbantartó műhely és raktár került kialakításra. A kert felújításra került, valamint létesült egyúj kerti pavilon, ami mind a két korosztály igényeihez illeszkedik. Az épület körüli járdák, parkolók ésaz udvarban közlekedő felületek is felújításra kerültek. Az új nappali ellátó központ napkollektoros melegvízellátást, akadálymentesítést, hőszigetelést és újnyílászárókat kapott, amely a működési költségcsökkentést eredményez, jelentősen javul az épületenergetikai besorolása.

Sajtóközlemény
Szociális alapszolgáltatások fejlesztése Kéthelyen
TOP-4.2.1-15-SO1-2016-00014
Kéthely Község Önkormányzata 2017. június 7. napi hatállyal Támogatási Szerződést kötött a Nemzetgazdasági Minisztérium Regionális Fejlesztési Operatív Programok Irányító Hatóságával a településen elérhető, megfizethető, fenntartható és magas színvonalú önkormányzati közszolgáltatások – kiemelten az egészségügyi és a szociális alapszolgáltatások - fejlesztése érdekében.
A beruházás teljes összege bruttó 69.174.200 Ft, melynek 100%-a vissza nem térítendő támogatási összeg.
A pályázat keretén belül felújításra került a Szociális Szolgáltató Központ (8713 Kéthely, Hunyadi u. 541. Hrsz) épületének belseje, a tálaló és melegítő konyhával, valamint eszközbeszerzésre is sor került, melynek keretében egy, a napi tevékenység ellátását biztosító Fiat Doblo személygépkocsi is rendelkezésre áll a szolgáltatás biztosításához.
Az általános iskola udvarán lévő kihasználatlan épület (Magyari utca 30. sz.) nappali ellátást biztosító épületté alakult át, amely mind az idősek egész évi nappali és a fiatalok zömmel nyári ellátását szolgálja. Az új nappali ellátó központ napkollektoros melegvízellátást, akadálymentesítést, hőszigetelést és új nyílászárókat kapott, amely a működési költségcsökkenését eredményezheti, jelentősen javul az épület energetikai besorolása.
Az épület nyugati oldalán karbantartó műhely és garázs került kialakításra. Felújították a kertet, valamint létesült egy új kerti pavilon, amely mind a két korosztály igényeihez illeszkedik. Az épület körüli járdák, parkolók és az udvarban közlekedő felületek is új burkolatot kaptak.
A 2019. március 26-án megtartott hivatalos projektátadó ünnepségen Molnár Balázs polgármester, Móring József Attila országgyűlési képviselő és Bíró Norbert, a Somogy Megyei Önkormányzat elnöke adta át az elkészült beruházást a Kéthely Község lakossága számára.
Sikeres műszaki átadás – átvétellel lezárult a Szociális Szolgáltató Központ fejlesztése Kéthelyen. A település a TOP pályázaton közel 70 millió Ft-os támogatást nyert el.