TOP-4.2.1-16-SO1-2019-00004

2020N.jpg

A kedvezményezett neve: Lengyeltóti Város Önkormányzata
A projekt címe: Szociális alapszolgáltatások infrastruktúrájának fejlesztése Lengyeltótiban
A szerződött támogatás összege: 282.209.536 Ft
A projekt összköltsége: 282.209.536 Ft
A támogatás mértéke: 100%
A projekt azonosító száma: TOP-4.2.1-16-SO1-2019-00004
A tervezett befejezési határidő: 2023.02.21.

A projekt tartalmának bemutatása:

A fejlesztésre kerülő ingatlan, a 8693 Lengyeltóti, Rákóczi u. 18. szám alatt található (hrsz. 220/4), melynek fenntartója a Pogányvölgyi Többcélú Kistérségi
Társulás, mint intézmény fenntartó, tulajdonosa pedig Lengyeltóti Város Önkormányzata. A parkban található Kastély egyik 1.000 m2-es melléképületének
felújítása szükséges a tevékenységek végzését meghatározó szakmai elvárások maradéktalan teljesítéséhez. A fejlesztendő épület rendkívül leromlott állapotban van, komplex tetőfelújítás, teljes külső hőszigetelés, homlokzatfelújítás, nyílászárócsere és projektarányos akadálymentesítés megvalósítása, az épület nagy részének belső átalakítása, valamint különböző eszközök beszerzése is szükséges. A fejlesztés során sem új szolgáltatás létrehozására, sem pedig kapacitásbővítésre nem kerül sor. A fejlesztéssel érintett épületben nyújtott szolgáltatások céljai:

- Fogyatékkal élők nappali ellátásának helyiségeinek biztosítása

- Idősek nappali ellátásának helyiségeinek biztosítása

A fejlesztéssel jelentősen javul az ellátottak komfortérzete, biztonságosabb és magasabb színvonalú ellátás biztosítása válik lehetővé, amely a vonatkozó
törvényi előírásoknak is megfelel. Növekszik a foglalkoztató és kiszolgáló (mosdó, WC) helyiségek száma, igazodva a nappali ellátottak számához és
igényeihez. Csökken az ellátottak kiszolgáltatottság érzése, valamint a zsúfoltság és közös használatú helyiségek és eszközök miatti konfliktusok száma, javul a közösségi élet. Életkorhoz, egészségi állapothoz és egyéni szükségletekhez igazodóan változatosabb egyéni és csoportos foglalkoztatások megvalósítására lesz lehetőség. A kialakításra kerülő új helyiségek többek között az alábbi funkciók betöltésére lesznek alkalmasak.

- Foglalkoztató szobák (fejlesztő, rehabilitációs lehetőség)

- Közösségi szobák (közösségi együttlét)

- Pihenő szobák

- A szolgálatok a személyzet és vezetőik új iroda helyiségei

- személyes ruházat tisztítása (mosószoba)

- Étkező, melegítő konyha, tálaló konyha (étel melegítés, tálalás, elfogyasztása)

- Új vizesblokkok, akadálymentes illemhelyiség (személyes tisztálkodás)