TOP-4.3.1-15-SO1-2016-00002

2020N.jpg

 

Támogatási szerződés száma: TOP-4.3.1-15-SO1-2016-00002
Kedvezményezett: Barcs Város Önkormányzata
A projekt címe: Barcs Klapka utcai szegregátum rehabilitációja
Szerződött támogatás összege: 194 999 483 Ft
A projekt összköltsége: 194 999 483 Ft
Támogatás mértéke: 100%
Projekt tervezett befejezés dátuma: 2020.05.28.
 

A projekt keretében a Barcs, Klapka u. 28. 30. sz. alatti szegregátum rehabilitációja valósult meg. A projekt célja elsősorban a fizikai környezet (bérlakások /12 db/ és kapcsolódó belső területek) rekonstrukciója volt.
Az épületek összességében 12 db lakást tartalmazó építmények, melyek az Önkormányzat tulajdonában vannak és bérlakásként funkcionálnak. A Klapka György utca 28. számú lakótömbben 4 db lakás található, melyből 3 db két szobás, és egy db egyszobás lakás, a Klapka György utca 30 szám alatti lakótömbben pedig 8 db egyszobás lakás van kialakítva. Mindkét épülettömb mind belső mind külső megjelenésében meglehetősen leromlott műszaki állapotúak voltak a fejlesztést megelőzően, a homlokzataik erőteljesen lehámlottak, tetőfedésük elavult volt. Belső állapotuk a külsőhöz hasonlóan meglehetősen leromlott műszaki állapotot mutatnak. Mindkét lakótömb vonatkozásában teljes felújítási és rekonstrukciós programot valósítottunk meg.

Az elavult épületek komplex felújítása, új fűtési rendszer kialakítása valósult meg. 

Projekthez kapcsolódó egyéb tevékenységek is megvalósultak (önállóan nem támogatható): projekt-előkészítés (PET; MT; műszaki dokumentációk; stb.), projektmenedzsment (konzorciumi partner saját alkalmazottainak bevonásával), közbeszerzés.

Kötelezően megvalósítandó tevékenységek: kommunikáció és nyilvánosság biztosítása.