TOP-4.3.1-15-SO1-2016-00003

2020N.jpg

A kedvezményezett neve: Barcs Város Önkormányzata
A projekt címe: Szociális város rehabilitáció - Barcs északnyugati városrész infrastrukturális fejlesztéseinek megvalósítása
A szerződött támogatás összege: 194.995.927,- Ft
A projekt összköltsége: 194.995.927,- Ft
A támogatás mértéke: 100%
A projekt tervezett befejezési dátuma: 2021.08.31.
A projektazonosító száma: TOP-4.3.1-15-SO1-2016-00003


A projekt tartalmának bemutatása:
A projekt Barcs Város belterületén valósul meg. Érintett területek:Arany János utca, Roma Közösségi Ház az ÉNy-i városrészben, Klapka u. 28. és 30. alatti bérlakások.
A projekt célja a város ÉNy-i szegregált városrészének infrastrukturális fejlesztése, valamint a szegregátum mérséklése, ott lakó családok bérlakásokba költöztetése nem szegregált területekre, hogy az integrációjuk lehetővé váljon.
A projekt megvalósítása során korszerűsítésre és bővítésre kerül a Roma Közösségi Ház, a környező terület parkosítása, tereprendezése, járdák, vízelvezetők, sportpálya és játszótéri elemek telepítése történik. További projektelem az önkormányzat tulajdonában álló szociális bérlakások, valamint a megvásárlásra kerülő lakás(ok) teljes körű felújítása, ahová a TOP-5.2.1-15 projekt által felkészített családok kerülnek elhelyezésre az integráció elősegítése és a szegregáció felszámolása részeként. Természetesen a projekt részét képezik a járulékos tevékenységek, úgymint tervezés, tanulmányok készítése, közbeszerzés, projekt menedzsment, nyilvánosság biztosítása, műszaki ellenőrzés.