TOP-5.2.1-15-SO1-2016-00001

2020_szoc.jpg 

A kedvezményezett neve: Barcs Város Önkormányzata
A projekt címe: A Klapka utcai szegregátum rehabilitációja
A szerződött támogatás összege: 58.590.944,- Ft
A projekt összköltsége: 58.590.944,- Ft
A támogatás mértéke: 100%
A projekt tervezett befejezési dátuma: 2021.06.30.
A projekt azonosító száma: TOP-5.2.1-15-SO1-2016-00001

A projekt tartalmának bemutatása:
A projekt előkészítése széleskörű partnerségen alapult. Barcsi Város Önkormányzatán kívül a Somogy Megyei Önkormányzat, valamint a Barka Alapítvány konzorciumi együttműködésében valósul meg az a több, mint 3 évig tartó szakmai munka, amelynek segítségével a szegregátumban élők helyzete könnyebbé válik majd, társadalmi integrációjuk megvalósulhat. A Közösségi Beavatkozási Terv megalapozásaként összegyűjtésre kerültek azok az információk, amelyek szükségesek a támogatási kérelem szakmai bírálatához.

Átfogó cél és specifikus célok
Átfogó cél: A szegregátumban élők helyzetének javítása, a szegregáció oldása.

Specifikus célok:
Közösségépítés
Esélyteremtés a rászorulók számára
Munkaerő-piaci beilleszkedés segítése
Életvezetési tanácsadás