TOP-5.2.1-15-SO1-2016-00003

2020_szoc.jpg

A kedvezményezett neve: Barcs Város Önkormányzata
A projekt címe: ÉNY-i városrész szegregátum rehabilitációja
A szerződött támogatás összege: 101.286.000,- Ft
A projekt összköltsége: 101.286.000,- Ft
A támogatás mértéke: 100%
A projekt tervezett befejezési dátuma: 2020.12.31.
A projekt azonosító száma: TOP-5.2.1-15-SO1-2016-00003

A projekt tartalmának bemutatása:
A projekt előkészítése széleskörű partnerségen alapult. Barcsi Város Önkormányzatán kívül a Somogy Megyei Önkormányzat, valamint a Barka Alapítvány konzorciumi együttműködésében valósul meg az a több, mint 3 évig tartó szakmai munka, amelynek segítségével a szegregátumban élők helyzete könnyebbé válik majd, társadalmi integrációjuk megvalósulhat.
A helyzetelemzés és igényfelmérés megállapításai alapján az akcióterület fejlesztésének célját, részcéljait a következők szerint lehet összefoglalni:

Átfogó cél és specifikus célok
Átfogó cél: A szegregátumban élők helyzetének javítása, a szegregáció oldása.

Specifikus célok:
Közösségépítés
Esélyteremtés a rászorulók számára
Munkaerő-piaci beilleszkedés segítése
Életvezetési tanácsadás