TOP-5.3.2-17-SO1-2022-00001

2020_szoc.jpg

 

A Kezdeményezett neve: Somogy Vármegyei Önkormányzat
A fejlesztés tárgya, célja: Megyei identitás erősítése Somogy megyében
A szerződött támogatás összege: 100 000 000 Ft
A projekt tervezett befejezési dátuma: 2023.06.25.

A projekt tartalmának részletes bemutatása:

A tervezett fejlesztés alapvető célja olyan megyei és azon belül települési identitást erősítő akciók,programok szervezése, valamint tevékenységek megvalósítása mely erősíti a közösségekben azegymás iránti felelősségtudatot. A tevékenységeket a létező települési és megyei identitásmintákraépítve, azok mentén tervezzük megszervezni, ezáltal megvalósítható a projektcél, a helyi és térségiközösségek tudatosabbá tétele. A célzott közösségi programok és rendezvények megszervezése során tervezzük megszólítani amegye teljes területén élő fiatalokat, a városi területeken és az aprófalvas térségekben egyaránt, mivel a fiatalok lehetnek a közösségi programszervezés kezdeményezői. Továbbá ezáltal lehet afiatalok településhez, térséghez kötődését erősíteni, mely közvetlenül növelheti a helyben maradásigényét. Ezen tevékenység során célunk önkéntesek és civil szervezetek bevonása is, hogy atársadalmi aktivitás és együttműködés megvalósulhasson.

1. Kiadvány készítése
A projekt által érintett térség, települések közösségi tevékenységének történeti feltárása és alakosság számára elérhetővé tétele a projekt célkitűzései által érintett intézmények, szervezetekegyüttműködésével.
2. Rendezvények: Közösségi találkozók szervezése (pl.: elszármazottak találkozója); Hagyományos és online civil, vállalkozói fórumok, közösségi rendezvények, szervezése.
3. Népismereti tábor
4. Tudásmegosztó, kommunikációs platformok kialakítása és fenntartása a megvalósítás alatt: honlap, közösségi oldal, nyomtatott, illetve elektronikus újság, hírlevél, hirdető táblák, oszlopok, információs felületek kialakítása, fejlesztése.
5. Közlekedésbiztonsági programok A védtelen közlekedők (gyalogosok, kerékpárosok) közlekedésbiztonságát célzószemléletformáló kampány megvalósítása. Lehetséges szemléletformáló tevékenységek: kerékpáros kultúra emelésére hivatottnépszerűsítő, oktató, ösztönző kampányok, rendezvények, bebiciklizés megvalósítása.