TOP-PLUSZ-1.2.1-21-SO1-2022-00003

sztp.jpg

A kedvezményezett neve: Ötvöskónyi Község Önkormányzata
Konzorciumi tag: Somogy Megyei Önkormányzat
A fejlesztés tárgya, célja: Ötvöskónyi Község csapadékvíz elvezető hálózat fejlesztése
A szerződött támogatás összege: 150 000 000,- Ft
A projekt tervezett befejezési dátuma: 2024.10.31.

A projekt tartalmának részletes bemutatása:

Ötvöskónyiban a csapadékvíz rendszer fejlesztésére irányuló projektek első ütemeként a domborzati viszonyok miatt a jelentős vízkárral fenyegetett utcák csapadékvizének kezelése, a települési infrastruktúra fejlesztése valósul meg, a kármegelőzést szem előtt tartó módon. A projekt célja a település belterületének védelmét szolgáló vízelvezető rendszer rekonstrukciója, mely által a település belterületén a heves esőzések által felgyülemlő csapadék, többletvíz rendezett körülmények között kerül elvezetésre, ezáltal megelőzve a vízkárok kialakulását a köz- és magántulajdonokban. A fejlesztés során a település Kónyi utca és a 159 hrsz.-ú árok vízelvezető rendszerének rekonstrukciója, újjá építése, valamint az ezek által összegyűjtött csapadékvíz befogadóba való eljuttatása történik. A csapadékvíz-kezelési rendszer fejlesztésével élhető környezet kerül kialakításra, mivel a csapadék okozta károk, valamint ebből fakadóan az ingatlanok korlátozott használhatósága javulni fog, mely a lakosság életkörülményeit nagyban javítja. A megfelelően el nem vezetett csapadék okozta károk nagyban rontották az érintett ingatlanok piaci értékét is, a fejlesztés hatására az ingatlanokban bekövetkező rendkívüli értékcsökkenési hatások már nem fognak fennállni. A projekt során a csapadékvíz elvezetés rekonstrukciója, nyílt árok korrekciója, illetve burkolása, mederrendezése, átereszek tisztítása, átépítése történik meg. A rekonstrukcióban szükséges fő vízimunkák, beavatkozások a következők lesznek. Medertisztítás, árokprofilozás, a kiszoruló föld elszállítása, füvesítés, a megsüllyedt, sérült, átereszek átépítése, ép átereszek helyreállítása a kapubejárók helyreállításával, és a hiányzók elkészítése, meglévő, megfelelő állapotú átereszek tisztítása, újak építése, valamint a meglévő burkolatlan földárok burkolása. A projektben a település integrált vízgazdálkodásának, benne a csapadék-vízgazdálkodási rendszerének kialakítása, fejlesztése, környezetbiztonságának növelése, környezeti állapotának javítása, a belterület, belvíz- és helyi vízkár veszélyeztetettségének csökkentése valósul meg.