TOP-Plusz-1.2.1-21-SO1-2022-00078

sztp.jpg

A kedvezményezett neve: Orci Község Önkormányzata
Konzorciumi tagok: Magyaratádi Közös Önkormányzati Hivatal, Somogy Vármegyei Önkormányzat
A fejlesztés tárgya, célja: Település- és szabadidőközpont felújítása Orciban
A szerződött támogatás összege: 50 210 660,- Ft
A támogatás mértéke: 100%
A projekt tervezett befejezési dátuma: 2025.09.29.

A projekt tartalmának részletes bemutatása:

A projekt célja az 555 lakosú, somogyi kistelepülés, Orci településközpontjának és szabadidőközpontjának megújítása, közösségi kiszolgáló létesítmény felújításával, melyhez hozzájárul belterületi zöld infrastruktúra-, és közösségi közlekedésbiztonsági szempontú fejlesztés is.

Megvalósuló tevékenységek:

Belterületi zöld infrastruktúra fejlesztés: Önkormányzati tulajdonú, közhasználatú zöldterületek megújítása, és kialakítása: új zöldfelület létrehozása, a meglévő növényfelületek megújítása az elöregedett növényzet kivágását követően új, a 3-as lombkoronaszinti elvárást teljesítő
parkosítás elvégzése. A domborzati viszonyokhoz igazodóan a rézsűk talajerózió védelmi szempontú fejlesztése talajtakaró növények, és védőfasor telepítésével.
Sportpálya mellett közvetlenül található játszótéren a játszótéri eszközök bővítése, padok, pavilonok elhelyezése. A zöldterületek használatához szükséges utcabútorok elhelyezése (hirdető táblák, padok, hulladékgyűjtők, kandeláberek).

Közösségi célú tevékenység: Közterületi burkolatok felújítása: önkormányzati hivatal előtti terület burkolatának felújítása, növényesítése, a fejlesztéssel érintett egyéb járdaszakaszok/sétányok felújítása, szabadidőközponthoz vezető „kitaposott” gyalogút helyett szilárd burkolat létesítése, sporttelepen (szabadidőközpontban) lévő kiszolgáló épület felújítása, nyilvános mosdó kialakításával, szükséges eszközök (bútorzat) beszerzésével. Okos közösségi pont kialakítása free wifi és okos pad elhelyezésével.

Fenntartható közlekedésfejlesztés: Közlekedésbiztonság: meglévő gyalogátkelőhely felújítása, szabályoknak megfelelő műszaki kialakítással
az akadálymentesítési elvárások figyelembe vételével: jelenlegi helyzetben nem tölti be maradéktalanul a funkcióját, az érintett szakaszon áthaladó kamionforgalom veszélyezteti a játszótérre és sportpályára (kialakítandó szabadidőközpontba) haladók biztonságát. 


A fejlesztés az akadálymentesítés figyelembe vételével történik és a közlekedésbiztonság fokozása érdekében szemléletformáló akcióra is sor kerül.