TOP-PLUSZ-1.2.1-21-SO1-2022-00083

 sztp.jpg

A kedvezményezett neve: Szorosad Község Önkormányzata
A fejlesztés tárgya, célja: Településfejlesztés Szorosadon
A szerződött támogatás összege: 51 217 690,- Ft
A projekt tervezett befejezési dátuma: 2023.12.31.
A projekt tartalmának részletes bemutatása:

A projekt célja a települési kékinfrastruktúra fejlesztése (vízgazdálkodási beavatkozások).

Elválasztott rendszerű csapadékvíz-elvezető hálózat kiépítése, felújítása, fejlesztése, ezen belül kizárólag indokolt esetben zárt csapadékvíz elvezető rendszer építése (pl. helyhiány miatt annak bemutatásával). Településközpontban vízrendezés, a templom és a temető közötti keskeny területen északról nagy
mennyiségű csapadék esetén a víz a dombról lefelé összegyűlik, és a 5/1 hrsz-ú telken folyik keresztül. Ezt kezelni kell, egy vízelvezető műtárgyat, beton befogadót ráccsal és zárt csatornát kívánunk építeni az érintett szakaszon, majd ezt követően a területen egy nyitott, burkolt, térkővel ellátott közösségi teret kívánunk kialakítani. Nyílt elvezető rendszert a helyszűke miatt nem tudnánk megvalósítani.

A temető előtti területen (110/1 hrsz) parkosítást tervezünk, zöldítést, a zöldfelületek rekonstrukcióját, a parkban utcabútorokat, növényeket, kandellábereket kívánunk elhelyezni, okospad is beszerzésre kerül. A templommal szemben található magán ingatlanról a világháborús emlékmű áthelyezését is jelen pályázatból kívánjuk megoldani, az építmény átkerülne a mostani megvalósítási helyszín területére.

Az önkormányzati területeken belül olyan közösségi teret kívánunk létrehozni, ahol a település rendezvényei (házasságkötés, temetés) és egyéb külső rendezvények kulturált környezetben, kor igényének megfelelően lebonyolíthatóak, az önkormányzat tulajdonában lévő 5/1-es és 110-es helyrajzi számú rendezetlen területek átépítésével láttuk megoldhatónak e cél eléréseként.

Jelenleg az 5/1-es helyrajzi számú terület 10 m hosszan aszfaltos útlejáróként kiépített, a többi része füves terület és a másik helyrajzi számtól sövénykerítéssel elválasztott. Az északi területekről a csapadékvíz elvezetésére is szolgál, melynek nagy része nagyobb esőzés esetén a fő útra is kiömlik.

A 110-es helyrajzi számú terület egy temető területe, melynek déli részén új kerítés épült. A terület átalakítását az elkészített helyszínrajz tartalmazza, amelynek a lényege az előzőekben leírt helyszínek területek közös határán lévő sövénysor kiszedésre kerül és az ott található villanyoszlop is elbontásra kerül annak érdekében, hogy a két terület részben egyesítve nagyobb rendezvény területté alakíthatóvá váljon. A szomszédos templom előtti járda kiemelt szegélye
meghosszabbításra kerül egészen a térburkolat keleti oldalán lévő szegélyig, ezen szegélytől délre eső főúttal kapcsolatos, eddig is részben aszfaltos lejáró új aszfalt burkolatot kap a főút burkolatával azonos módon, ezen szegélytől északra eső terület ezen szegélytől számítva kb. 36 m hosszan és 11 m szélességben esztétikus térkő burkolatú térré épül át. A templom keleti telekhatárától 2 m-re kiemelt szegély határolja a térburkolatot és a templom északi részén egy bejárat alakul ki templomkert hátsó részébe való bejutáshoz. A térburkolat keleti oldalán kiemelt szegély kerül kialakításra az északi lezárást is kiemelt szegéllyel oldjuk meg. A keleti és az északi részen mintegy a tér lehatárolására 3 m széles sávban faültetés és cserje telepítés kerül, őshonos gömbkőris és szintén őshonos gömbjuhar, melyet a kiemelt szegély mellé telepített padok és a világháború ide helyezett emlékműve szakít meg. A területen napelemes kandelláberek kerülnek
elhelyezésre. A központi területen és a ravatalozónál kerti padok és szeméttárolók kerültek tervezésre. Az elektromos hálózat egy része áthelyezésre kerül, a másik része 1 db áramot biztosító elektromos doboz rendezvények áramellátásához épül ki.