TOP-PLUSZ-2.1.1-21-SO1-2022-00024

sztp.jpg

 

 

A kedvezményezett neve: Gyékényes Község Önkormányzata
A fejlesztés tárgya, célja: Önkormányzati épület energetikai fejlesztése Gyékényesenszerződött
A támogatás összege: 90 282 534,- Ft
A projekt tervezett befejezési dátuma: 2025.06.30.
A projekt tartalmának részletes bemutatása:

A fejlesztés a gyékényesi 442/1. hrsz. alatt felvett Gyékényes Község Önkormányzatának kizárólagos önkormányzati tulajdonát képező épület energiahatékonyság-központú fejlesztésére irányul.

Nevezett épületben felmerülő önkormányzati feladatellátás komplex, itt kap helyet az ifjúsági és nyugdíjas klub- és foglalkoztató, valamint a művelődési ház, a kulturális kiállítóterem és egy ahhoz tartozó melegítő konyha, ami csak rendezvények alkalmával használt.

Az épület helyi védett, 1930-ban épült. A külső határoló szerkezetek energetikai fejlesztése körében az épület határoló szerkezetei (külső falak), padlásfödém-, és lábazata hőszigetelést kap (külső falak 15 cm-, padlásfödém 20 cm-, lábazat 5 cm). Az elavult nyílászárók cseréje is megvalósul. A fosszilis energiahordozó alapú hőtermelő berendezések korszerűsítése során az épület korszerűtlen fűtése helyett radiátoros fűtés lesz, kondenzációs gázkazánnal és modern vezérléssel.

Fotovillamos (HMKE) rendszert alakítunk ki, az épületre 8,2 kW teljesítményű napelem kerül.

A projektben projektarányos akadálymentesítés történik (akadálymentes parkoló, az épület megközelítése, akadálymentes mosdóhelyiség kialakítása).

Az utcafronti helyi védelem alatt álló homlokzaton a hőszigetelés után a vakolat díszítéseket eredeti formában vissza kell állítani. A projektben az összes nyílászáró korszerűsítve, cserélve lesz.

A projekt olyan épület fejlesztését célozza, mely a nagyközönség számára látogatható. Havonta több alkalommal van nagyobb rendezvény a művelődési házban, illetve heti szinten vannak egyéb foglalkozások, klubok, összejövetelek. A községnek ezen épületek szolgálják ki az összes kulturális- és közösségi funkcióját. Elemezve az épület energiafelvételét, megállapítást nyert, hogy az épület folyamatos használata mellett feltétlenül indokolt a környezetvédelmi szempontok-, és költségtakarékosság okán a fejlesztés, az energia felvétel csökkentése. Az Önkormányzat kérdőíves megkereséssel mérte fel a lakossági igényeket az épület használatát és fejlesztését illetően. A 995 fős lakosság számára minden második családonként került kiküldésre 209 db kérdőív, melyből 103 érkezett vissza. A
megkérdezettek 99 %-a ért egyet a művelődési ház energetikai fejlesztésével.

Az épületben fent felsorolt funkciókat tekintve megállapítható, hogy a fejlesztés a lakosság egészét érinti, úgy a fiatalkorúakat (ifjúsági klub), mint a nyugdíjasokat (nyugdíjas klub), ezen felül pedig a kulturális programok tekintetében korcsoporttól, nemtől függetlenül az egész lakosságot. Ez által Gyékényes Község teljes lakosságát szolgálja, nem beszélve a turisztikai központi szerepből adódóan a sok idelátogató nyaralóra, turistára, fürdőző vendégekre.