TOP-PLUSZ-2.1.1-21-SO1-2022-00029

 

sztp.jpg

A kedvezményezett neve: Szántód Községi Önkormányzat
A fejlesztés tárgya, célja: Önkormányzati épület energetikai korszerűsítése Szántódon
A szerződött támogatás összege: 61 939 625,- Ft
A projekt tervezett befejezési dátuma: 2023.12.31.
A projekt tartalmának részletes bemutatása:

A pályázati fejlesztés a szántódi 600. hrsz. alatt felvett Szántód Községi Önkormányzat kizárólagos önkormányzati tulajdonát képező közösségi ház és önkormányzati hivatal épület energiahatékonyság-központú fejlesztésére irányul. Az épületben felmerülő önkormányzati feladatellátás komplex, ez
az épület szolgálja ki szinte az összes önkormányzati- és közösségi funkciót. Ezen épület vonatkozásában a Főkedvezményezett az épületek  energiahatékonysági-központú fejlesztését valósítja meg. A külső határoló szerkezetek energetikai fejlesztése körében az épület határoló szerkezetei
(külső falak), árkád-födéme hőszigetelést kap (csatolt tervek szerint). A projektben részleges nyílászáró csere is megvalósításra kerül. A fosszilis energiahordozó alapú hőtermelő berendezések korszerűsítése során a korszerűtlen gázkazánok helyett intelligens vezérlésű kondenzációs gázkazán kerül beépítésre. A szekunder hőleadó kör korszerűsítése is megtörténik, változó tömegáramú termosztatikus szelepek lesznek beépítve. Fotovillamos (HMKE) rendszert alakítunk ki,
amelynek keretében az épületre 10 kW kapacitású inverterrel szerelt napelemrendszer kerül. A projektben projektarányos akadálymentesítés történik (akadálymentes parkoló, bejárat, infokommunikációs akadálymentesítés, akadálymentes mosdóhelyisége átalakítása a mai kor követelményeinek
megfelelően, a csatolt tervek szerint). A projekt nem összetett beruházásként kerül benyújtásra, olyan épület fejlesztését célozza, melyek a nagyközönség számára látogathatók. Az Önkormányzatnak ezen épület szolgálja ki az összes önkormányzati funkcióját. Elemezve ezen épületek energiafelvételét, megállapítást nyert, hogy az épületek folyamatos használata mellett feltétlenül indokolt a környezetvédelmi szempontok-, és költségtakarékosság okán az
épületek fejlesztése, energia felvételük csökkentése. Az épület vonatkozásában napi használatról beszélhetünk. Az épület funkcióját tekintve megállapítható, hogy a fejlesztés a lakosság egészét érinti (önkormányzati hivatali ügyintézés), úgy a fiatalkorúakat (ifjúsági klub, művelődési ház), mint a nyugdíjasokat (idősek klubja, kiállítások, könyvtár). A projekt végrehajtása során segítjük a nők és férfiak közötti egyenlő bánásmód megteremtését, és a szegénység és társadalmi kirekesztettség csökkentését, hiszen az épület mindkét nem, és minden társadalmi réteg számára korlátozás nélkül elérhetők. A fogyatékos személyeket megillető alapvető emberi jogokat mindezek mellet projektarányos akadálymentesítéssel és az ehhez kapcsolódó szabványok alkalmazásával biztosítjuk.